Rechter moet frauduleus verkregen E 101-verklaringen kunnen negeren

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Belgische rechter geen rekening hoeft te houden met de E 101-verklaringen, als hij vaststelt dat er is gefraudeerd. Van belang is dan onder andere dat het Bulgaarse orgaan geen rekening heeft gehouden met de door België verstrekte gegevens.

Uit een onderzoek van de Belgische Sociale Inspectie blijkt dat Absa nv, een onderneming naar Belgisch recht die actief is in de bouwsector in België, nauwelijks personeel in dienst heeft, en alle handenarbeid uitbesteedt aan Bulgaarse ondernemingen. De Bulgaarse ondernemingen verrichten echter nauwelijks enige activiteit in Bulgarije, maar detacheren wel werknemers om in België in onderaanneming te werken voor Absa nv. Het bevoegde Bulgaarse orgaan geeft E 101-verklaringen af voor de werknemers, en verklaart daarbij dat de werknemers zijn aangesloten bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel. België onderneemt juridische stappen tegen Absa nv, onder andere omdat Absa nv heeft verzuimd om bij de indiensttreding van de werknemers de wettelijk vereiste aangifte te doen aan de instelling die belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen. Absa nv wijst op de Bulgaarse E 101-verklaringen. De Belgisch rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Belgische rechter geen rekening hoeft te houden met de E 101-verklaringen, als hij vaststelt dat er is gefraudeerd. Hierbij is dan wel van belang dat het Bulgaarse orgaan geen rekening heeft gehouden met de door België verstrekte gegevens bij de heroverweging van de gegrondheid van de afgifte van de E 101-verklaringen. Ook wijst het Hof van Justitie EU er op dat uit de gegevens die in het kader van een gerechtelijk onderzoek zijn verkregen, kon worden afgeleid dat de E 101-verklaringen frauduleus waren verkregen of ingeroepen.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!