Toezegging dat aftrek elders belast van 20% wordt verleend niet aannemelijk gemaakt

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat niet is afgesproken dat X bv voorkoming van heffing kan claimen over een vast bedrag van 20%, zonder dat hierover daadwerkelijk belasting zou worden geheven in de VS. De rechtbank stelt de aftrek vast op 15%.

Belanghebbende, X bv, heeft een belang in F PA, een Florida Professional Association. F PA is een wereldwijd opererend Amerikaans kantoor van advocaten en fiscalisten. Tussen de kantoorleiding van F PA en de Belastingdienst vindt overleg plaats over de belastingpositie van de Nederlandse shareholders/partners van F PA. In geschil is de aftrek elders belast voor het jaar 2008. X bv stelt dat zij recht heeft op een aftrek elders belast van 20% van het winstaandeel in F PA.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een afspraak op grond waarvan X bv voorkoming van heffing zou kunnen claimen over een vast bedrag van 20%, zonder dat hierover daadwerkelijk belasting zou worden geheven in de VS. De rechtbank merkt hierbij op dat het niet van belang is of F PA aan X bv, bij het aangaan van het partnerschap bij F PA, heeft medegedeeld dat er een afspraak bestaat met de Belastingdienst in deze zin, omdat dit geen uitlating van de Belastingdienst betreft. De rechtbank honoreert vervolgens nog wel het beroep van X bv op het compromis dat F PA met de Belastingdienst heeft gesloten. Dat F PA tijdens de onderhandelingen over het compromis niet namens X bv is opgetreden, acht de rechtbank niet van belang. X bv verkeert namelijk in dezelfde omstandigheden als de andere partners. De rechtbank verhoogt de naar 2008 door te schuiven aftrek elders belast met 5% (van 10% naar 15%).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 25

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!