Verdragsbeleid voormalige Nederlandse Antillen, Curaçao en BES-eilanden openbaar

Het Ministerie van Financiën heeft het Verdragsbeleid van Nederland dat specifiek toeziet op de voormalige Nederlandse Antillen, Curaçao en de BES-eilanden deels openbaar gemaakt. Dit naar aanleiding van een Wob-verzoek.

Het gaat met name om documenten die door Nederland zijn gebruikt bij verdragsonderhandelingen om aan de verdragspartners de verschillen in de fiscale stelsels tussen Nederland en de BES-eilanden uit te leggen. Met betrekking tot Aruba, Sint Maarten en Curaçao bestaan dergelijke documenten niet.

Met betrekking tot documenten die betrekking hebben op de territoriale uitbreiding van de werkingssfeer van een belastingverdrag merkt de minister op dat een deel hiervan reeds openbaar is. Deze informatie is terug te vinden in de memorie van toelichting bij de belastingverdragen. Voor een ander deel verhindert het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties openbaarmaking, aldus de minister.

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!