Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inkomensgegevens van de echtgenoot van mevrouw X, die aanleiding waren om de aan hem opgelegde IB-aanslag te verlagen, een nieuw – navordering...
Hof Den Haag oordeelt, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat de wetgever zich terdege rekenschap heeft gegeven van de verschillen tussen woningcorporaties en particuliere verhuurders, maar...
Hof ’s-Hertogenbosch verklaart het hoger beroep van X niet-ontvankelijk omdat het bijna één jaar na de uitspraakdatum van de rechtbank is ingediend.
De Hoge Raad oordeelt dat de prijs niet onderworpen is geweest aan een soortgelijke buitenlandse belasting. De door de heer X gewonnen prijs is namelijk niet het object van de Lotteriesteuer en de...
Advocaat-generaal Bobek concludeert dat Duitsland niet in strijd met het EU-recht handelt door de winst van Hornbach te corrigeren in verband met de onzakelijke garantieverklaringen. Ook is niet van...
De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur niet verplicht is om voorlopige aanslagen eerder te dagtekenen, om daarmee belastingrente voor belastingplichtigen te voorkomen of beperken.
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat het VK bij Avon de btw heft over de detailhandelsprijs waartegen de vertegenwoordigers de producten aan de...
De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse (zuster)vennootschappen (belanghebbenden) geen fiscale eenheid kunnen vormen voor de VPB. Het hof heeft namelijk een onjuiste vergelijking gemaakt.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat bij de WOZ-waardering geen rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat X bv het pand niet wil verhuren als supermarkt.
Aftrekposten die momenteel aftrekbaar zijn tegen het marginale tarief, zijn volgens het regeerakkoord in de toekomst tegen een lager tarief van 36,95% aftrekbaar. Minister Hoekstra van Financiën heeft...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!