Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de jachthavens niet zijn aan te merken als sportaccommodaties. In de jachthavens van X bv is namelijk geen sprake van actieve sportbeoefening.
Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft X de gestelde hogere inhouding van loonheffing niet aannemelijk gemaakt.
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X geen btw-ondernemer is. Op grond van het Baštová-arrest kan het door X ontvangen prijzengeld namelijk niet worden aangemerkt als een belaste btw-prestatie.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat ziekenverzorgster X geen IB-ondernemer is. X verricht namelijk uitsluitend zorg in natura door tussenkomst van drie WTZI-erkende zorginstellingen.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aan E verstrekte lening niet tot het ondernemingsvermogen van X behoort. X maakt namelijk niet aannemelijk dat hij de lening heeft verstrekt binnen het kader van...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in 2010 geen rekening hoeft te houden met nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek. Uit het overzicht van de inspecteur blijkt namelijk dat de...
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat de niet-tijdige betaling van griffierecht niet verschoonbaar is. Dit ondanks het overlijden van de asset manager van X. Het hoger beroep van X S.A. wordt niet...
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat de aan X in rekening gebrachte belastingrente in overeenstemming met de wet is berekend. Het hof is niet bevoegd om op grond van redelijkheid en billijkheid een juiste...
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat X met de door hem achteraf opgemaakte rittenadministratie niet heeft aangetoond dat hij minder dan 500 privé-kilometers met de auto van de zaak heeft gereden.
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat co-ouder, X, geen recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting omdat zijn kinderen volgens de GBA het gehele jaar bij zijn ex-echtgenote ingeschreven zijn.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns