Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt. Polen gaat er namelijk vanuit dat de ‘eerste ingebruikneming’ van een gebouw altijd moet samengaan met het verrichten van...
Staatssecretaris Snel geeft schriftelijk antwoord op een deel van de vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld tijdens het tweede wetgevingsoverleg van 6 november 2017 over het pakket Belastingplan...
De Hoge Raad oordeelt dat X bv geen recht op BPM-teruggaaf heeft ter zake van de export van de auto naar Duitsland. Voor de uitgevoerde auto is door de eerste eigenaar namelijk geen BPM betaald.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X wordt gezien als inwoner van Nederland en terecht als binnenlands belastingplichtige is aangeslagen. Wel is geconstateerd dat partijen zich echter nog...
De Hoge Raad oordeelt over de reikwijdte van de legessanctie bij verouderde bestemmingsplannen. Doel en strekking van de legessanctie brengen mee dat niet alleen de bevoegdheid tot het invorderen van...
De Hoge Raad oordeelt dat Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte niet is ingegaan op een stelling van X bv in een procedure over zuiveringsheffing.
De Hoge Raad oordeelt dat het hof heeft miskend dat de vier hoofdzaken van X1 bv niet in elke fase van de procedure gezamenlijk zijn behandeld, en dat de hoofdzaak van X1 bv met betrekking tot 1996 en...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X met haar eigen verklaringen en die van haar partner niet overtuigend aantoont dat en in hoeverre de uitspraken op bezwaar onjuist zijn. De...
De Hoge Raad oordeelt dat het Hof heeft verzuimd om te beoordelen of de koel- en rijpingscellen en de stellages naar de maatstaf van art. 3:3 BW als onroerend moeten worden beschouwd. Het hof heeft...
De Hoge Raad oordeelt dat het hof heeft miskend dat de redelijke termijn voor het doen van uitspraak over de immateriële schadevergoeding eveneens is overschreden. De verdeling van de vergoeding over...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns