Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X voor 2010 en 2012 niet de vereiste aangiften heeft gedaan, en dat de bewijslast moet worden omgedraaid. De inspecteur is bij het vaststellen van de...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij X niet het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de aanslag zou worden opgelegd conform de vastgestelde voorlopige aanslag. X dient de uitbetaalde...
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van dossiers naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Geen powerplay maar...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep op basis van de door de inspecteur overgelegde stukken dat aannemelijk is dat de pruimtabak in het kader van leveringen naar België is vervoerd en aldaar...
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het bewijsmateriaal dat de Belastingdienst van de tipgever heeft gekocht, in dit geval niet mocht worden gebruikt voor de aanslagoplegging.
De Eerste Kamer heeft op 20 februari 2018 het wetsvoorstel terugvordering staatssteun als hamerstuk aanvaard. Hiermee komt er een sluitende set nationaalrechtelijke grondslagen voor terugvordering van...
Malawi heeft langs diplomatieke kanalen onverwacht laten weten dat het de gebruikelijke route wil volgen en de ratificatie van het belastingverdrag wil afronden. Daarnaast zullen onderhandelingen...
Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid acht een eerdere inwerkingtreding dan per 1 januari 2020 van de nieuwe wetgeving op het gebied van beoordeling arbeidsrelaties niet haalbaar. Hij...
Hof Arnhem-Leeuwarden komt tot een ander oordeel dan Rechtbank Groningen over de verbindendheid van de legesverordening van de gemeente Groningen. De verwijzing naar de in de tarieventabel van de...
Rechtbank Noord-Holland volgt de berekening van de inspecteur voor de extra vervoerskosten van de echtgenote van X.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!