Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de waarde van € 524.880 voor een verhuurd pand met uitbouw aannemelijk maakt. De door de inspecteur gehanteerde kapitalisatiefactor is niet te hoog....
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslagen terecht en tot de juiste bedragen heeft opgelegd. Er ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn terecht is toegepast. Nu E in het buitenland is gevestigd, is er namelijk sprake van ‘in het buitenland gehouden vermogen’...
Rechtbank Limburg oordeelt dat de gemeente de straat waarin het advocatenkantoor van X nv is gelegen terecht heeft aangewezen als gebied waarbinnen reclamebelasting kan worden geheven.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X voor 2010 en 2012 niet de vereiste aangiften heeft gedaan, en dat de bewijslast moet worden omgedraaid. De inspecteur is bij het vaststellen van de...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij X niet het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de aanslag zou worden opgelegd conform de vastgestelde voorlopige aanslag. X dient de uitbetaalde...
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van dossiers naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Geen powerplay maar...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep op basis van de door de inspecteur overgelegde stukken dat aannemelijk is dat de pruimtabak in het kader van leveringen naar België is vervoerd en aldaar...
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het bewijsmateriaal dat de Belastingdienst van de tipgever heeft gekocht, in dit geval niet mocht worden gebruikt voor de aanslagoplegging.
De Eerste Kamer heeft op 20 februari 2018 het wetsvoorstel terugvordering staatssteun als hamerstuk aanvaard. Hiermee komt er een sluitende set nationaalrechtelijke grondslagen voor terugvordering van...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!