De Hoge Raad oordeelt dat de vernietiging van een aanslag wegens overschrijding van de termijn geen gevolgen heeft voor de daarmee samenhangende verliesvaststellingsbeschikking.
Advocaat-generaal Bobek concludeert dat er sprake is van een belastbare handeling bij een transactie waarbij de burgemeester van Wrocław zowel koper als verkoper is. Dat de burgemeester deze...
De Hoge Raad oordeelt dat geen navordering van successierecht meer mogelijk is over nalatenschappen van vóór 1985. Het oude art. 66 SW 1956 is namelijk met ingang van 8 juni 1991 vervangen en is dus...
De Hoge Raad oordeelt dat geen navordering van successierecht meer mogelijk is over nalatenschappen van vóór 1985. Het oude art. 66 SW 1956 is namelijk met ingang van 8 juni 1991 vervangen en is dus...
Advocaat-generaal Tanchev concludeert dat art. 14 lid 1 onderdeel a en art. 15 lid 1 onderdeel c EG-richtlijn 2003/96 samen moeten worden toegepast wanneer energieproducten worden gebruikt voor...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de uitgaven voor de alternatieve genezer en de acupunctuurbehandelingen niet aftrekbaar zijn omdat niet aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.
Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat het begrip ‘energieproducten’ uit art. 21 lid 3 eerste volzin EG-richtlijn 2003/96 betrekking heeft op alle in art. 2 lid 1 EG-richtlijn 2003/96 bedoelde...
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat geen sprake is van een zijruit in de linkerkant van de laadruimte, aangezien de bestuurder en de bijrijder niet door het raampje opzij naar buiten kunnen kijken.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur beschikt over het voor navordering vereiste nieuwe feit. In de navorderingsaanslag heeft de inspecteur de aanmerkelijkbelangwinst terecht volledig...
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de aanbieder van het internetpokerspel in de EU is gevestigd zodat de heffing in strijd is met het recht op vrij verkeer van diensten.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!