Rechtbank Gelderland oordeelt dat de huurdersinvesteringen de eigen jaarhuur ongeschikt maken bij de WOZ-waardering van het horecapand van X bv.
Hof Den Haag oordeelt dat de tariefstructuur voor de leges omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam ook in 2015 leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Er is sprake van...
Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar voor het jaar 2014 niet gebonden is aan een voor eerdere jaren gesloten compromis over de instandhoudingsfactor.
Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de 90 parkeerplaatsen die in gebruik zijn bij de gemeente Vught geen afzonderlijk WOZ-object vormen.
De Raad van State oordeelt dat de verstrekking van het bankafschrift onder het inlichtingenverzoek van Macedonië valt. Macedonië heeft het bankafschrift namelijk nodig om vast te stellen of het om de...
Rechtbank Rotterdam ziet geen reden voor toekenning van een dwangsom nu de heffingsambtenaar aannemelijk maakt dat hij tijdig de uitspraak op bezwaar heeft verzonden.
Hof Amsterdam oordeelt dat er geen causaal verband bestaat tussen de hoogte van de verdiepingsvloer van een appartement en de WOZ-waarde.
A-G Wattel concludeert dat de Nederlandse rechtspraktijk behoefte heeft aan een antwoord op prejudiciële vragen in een ingetrokken zaak. De A-G verzoekt de Hoge Raad dan ook de vragen niet in te...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ontwikkeling van de uitvinding niet heeft geleid tot een bron van inkomen. X heeft dan ook geen recht op aftrek van de gemaakte kosten.
Hof Den Bosch bevestigt het oordeel van de rechtbank dat slechts eenmaal een immateriële schadevergoeding toegekend moet worden aangezien alle zaken betrekking hebben op hetzelfde onderwerp
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns