Hof Amsterdam oordeelt dat de vermogensrendementsheffing een buitensporige last vormt voor particuliere beleggers. Deze schending van art. 1 EP EVRM blijft vooralsnog echter zonder gevolgen omdat de...
A-G Niessen is van mening dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het ligt namelijk in lijn met het civiele arrest Thuiszorg/PGGM en de fiscale jurisprudentie.
De Hoge Raad oordeelt dat X niet moet worden beschouwd als een persoon die werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van twee lidstaten pleegt uit te oefenen. Van belang is daarbij dat X slechts...
De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing is op X. X behoudt namelijk tijdens de periode van onbetaald verlof de hoedanigheid van werknemer in de zin van de...
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X met het verstrekken van de lening een risico heeft aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. B bv...
De Hoge Raad oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. X bv werd in 2004 namelijk nog niet geleid door de formele directie, maar door A, vanuit zijn woonplaats.
De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet goed heeft gemotiveerd dat er in de carrousel 'ploffers' zaten. Op grond van de stukken van het geding is zonder nadere motivering niet duidelijk op welk...
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur ondanks het ambtelijk verzuim toch kan navorderen. Het is aannemelijk dat de rekening-courantschuld niet kan worden afgelost en dat de bv en heer X...
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de autohandel een nieuw feit is, onder meer omdat de inspecteur voor de IB-heffing geen onderzoeksplicht had ten aanzien van de gegevens voor de...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heer X tegen de invorderingskosten apart bezwaar had moeten maken. Tegen de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling is geen bezwaar mogelijk.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!