Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X voor 2010 en 2012 niet de vereiste aangiften heeft gedaan, en dat de bewijslast moet worden omgedraaid. De inspecteur is bij het vaststellen van de...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij X niet het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat de aanslag zou worden opgelegd conform de vastgestelde voorlopige aanslag. X dient de uitbetaalde...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep op basis van de door de inspecteur overgelegde stukken dat aannemelijk is dat de pruimtabak in het kader van leveringen naar België is vervoerd en aldaar...
Malawi heeft langs diplomatieke kanalen onverwacht laten weten dat het de gebruikelijke route wil volgen en de ratificatie van het belastingverdrag wil afronden. Daarnaast zullen onderhandelingen...
Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid acht een eerdere inwerkingtreding dan per 1 januari 2020 van de nieuwe wetgeving op het gebied van beoordeling arbeidsrelaties niet haalbaar. Hij...
Rechtbank Noord-Holland volgt de berekening van de inspecteur voor de extra vervoerskosten van de echtgenote van X.
Advocaat-generaal IJzerman constateert een tekort in rechtsbescherming in de situatie waarin de ene partij het principaal hoger beroep intrekt en het hof van oordeel is dat het verweer van de andere...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ontvanger X ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld voor de onbetaald gebleven overdrachtsbelasting. Art. 42 Inv. verplicht namelijk niet dat de notaris de...
Rechtbank Gelderland stelt vast dat was overeengekomen dat de vergoeding voor de werkzaamheden van X zou worden verdisconteerd in de stichtingskosten van de wagenschuur en de hoeve. De inspecteur...
Rechtbank Den Haag verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de grieven van X die zijn gericht tegen een dwangbevel.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!