Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de door Q bv gedeclareerde vergoedingen voor de werkzaamheden van X zijn genoten door X. X verricht de werkzaamheden namelijk persoonlijk voor K bv en X is met K bv...
Volgens Hof ’s-Hertogenbosch is de premieheffing WGA, die voortvloeit uit de aan een WSW-instelling gegeven beschikking gedifferentieerde premie, niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol...
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht een vergrijpboete heeft opgelegd aan belastingadviseur X wegens het opzettelijk niet doen van suppletieaangiften omzetbelasting voor zijn...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X tegen de verzuimboete terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.
Rechtbank Den Haag stelt vast dat X niet aannemelijk maakt dat hij recht heeft op de door hem geclaimde aftrekposten. De rechtbank oordeelt dat X niet kan volstaan met de enkele stelling dat geen...
Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de redelijke termijn is overschreden met 82 maanden en acht dagen, en dat X bv recht heeft op een vergoeding van € 7000. Het hof matigt de vergoeding niet, omdat...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat waterschappen aanslagen watersysteemheffing mogen opleggen terwijl de heffingsgrondslag (de WOZ-waarde) nog niet onherroepelijk vaststaat.
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de vof na de overdracht van een groot deel van de cliëntenportefeuille een onderneming is blijven drijven. Het hof verwerpt hierbij de stelling van de inspecteur dat...
Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de redelijke termijn is overschreden met 80 maanden en 26 dagen, en dat X in beginsel recht heeft op een vergoeding van € 7000. In verband met de samenhang met...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X recht heeft op een KIA van € 15.470. Het totaalbedrag van de investeringen ligt namelijk tussen de € 55.248 en de € 102.311. De berekeningswijze die de inspecteur...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!