Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat mevrouw X op het moment van de constatering van het gebruik van de weg – conform art. 7 van 83/182/EEG-richtijn - haar gewone verblijfplaats in Nederland...
De Hoge Raad oordeelt dat gemeenten niet verplicht zijn in hun verordening parkeerbelasting te vermelden of dat in het tarief parkeerbelasting een bedrag aan btw is opgenomen.
De Hoge Raad oordeelt dat de ene partij cassatieberoep kan instellen tegen een brief waarin het hof meedeelt dat na intrekking van het (principale) hoger beroep van de andere partij geen uitspraak...
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de informatiebeschikking is ingevoerd om rechtsbescherming te geven aan belastingplichtigen die worden geconfronteerd met controlehandelingen van de...
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het algemeen bekend is dat het besturen van een bv altijd werkzaamheden van enige omvang vergt, zoals het (laten) voeren van de administratie, het deponeren van...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat deze rechtbank en niet Rechtbank Den Haag bevoegd is om beroepszaken van A Ltd. te behandelen. Op verzoek van de inspecteur verwijst de rechtbank de zaak...
Advocaat-generaal Wahl concludeert dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Italië bij het opleggen van btw-naheffingsaanslagen een inductieve methode gebruikt, waarbij wordt uitgegaan van...
De Hoge Raad oordeelt dat in een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting niet kan worden verzocht om uitreiking van een btw-factuur.
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Frankrijk niet in strijd met het EU-recht handelt door de belastingheffing over een meerwaarde bij een aandelenruil uit te stellen tot op het tijdstip van de...
Omdat inmiddels voor alle in art. 3 Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard, genoemde gecommitteerde landen een overeenkomst tot stand is gekomen, is het aanwijzen van landen voor...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!