Advocaat-generaal IJzerman constateert een tekort in rechtsbescherming in de situatie waarin de ene partij het principaal hoger beroep intrekt en het hof van oordeel is dat het verweer van de andere...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ontvanger X ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld voor de onbetaald gebleven overdrachtsbelasting. Art. 42 Inv. verplicht namelijk niet dat de notaris de...
Rechtbank Gelderland stelt vast dat was overeengekomen dat de vergoeding voor de werkzaamheden van X zou worden verdisconteerd in de stichtingskosten van de wagenschuur en de hoeve. De inspecteur...
Rechtbank Den Haag verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de grieven van X die zijn gericht tegen een dwangbevel.
Na verplaatsing van de werkelijke leiding van een naar Nederlands recht opgericht lichaam kan de inspecteur bij afwezigheid van elk heffingsbelang afzien van het jaarlijks uitreiken van een...
Advocaat-generaal Wattel concludeert dat rechtsherstel niet buiten de rechtsvormende taak van de rechter ligt. Uit het systeem van de wet, de wetsgeschiedenis en de latere uitlatingen van...
Hof Amsterdam volgt het standpunt van X dat de inspecteur nog steeds geen uitspraak heeft gedaan op het bezwaar tegen de naheffingsaanslag en de betaalverzuimboete. X maakt aanspraak op een dwangsom.
Staatssecretaris Snel van Financiën wil de rulingpraktijk herzien. Hij wil dat de nieuwe vormgeving van de rulingpraktijk per 1 januari 2019 staat. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de...
De civiele kamer van Rechtbank Amsterdam oordeelt dat Tradman, Y en Z onrechtmatig jegens de Belastingdienst hebben gehandeld. Vervolgens worden Tradman, Y en Z (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld voor...
Hof Den Haag oordeelt dat er sprake is van een fictieve verkrijging ex art. 13a SW 1956. Er is namelijk sprake van een concreet en voldoende sterk causaal verband tussen de waardestijging van de...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!