Hof Amsterdam stelt vast dat betalingen van X aan de toenmalige echtgenote zijn uitbetaald t.b.v. de kinderen en oordeelt dat het bedrag van € 217 niet is aan te merken als partneralimentatie.
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het ab-inkomen 50% x (€ 172.000 -/- € 64.000) = € 54.000 bedraagt, waarvan de helft bij E in aanmerking moet worden genomen. Het hof vermindert de...
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de WOZ-waarde van de supermarkt in dit geval gelijk is aan de verkoopprijs in verhuurde staat.
Volgens Hof Amsterdam heeft de rechtbank het aantal proceshandelingen gemoeid met het door gemachtigde van X verschijnen ter zitting, onjuist vastgesteld.
Rechtbank Limburg oordeelt dat Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) zo’n 200 bezwaarmakers alsnog moet gaan horen.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overweegt allereerst dat de algemene bestuursrechter bevoegd is om te oordelen over de door de Minister van Buitenlandse Zaken geheven rechten...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde niet aannemelijk maakt nu niet inzichtelijk is op welke wijze en in welke mate TIOX rekening heeft gehouden met gegevens uit de taxatiewijzer...
A-G IJzerman is van mening dat inspecteur de interne taxatiedossiers moet overleggen, ook al had hij deze pas in de beroepsfase tot zijn beschikking. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat een...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verschuldigde loonheffing over de bijtelling van het privégebruik van de aan X ter beschikking gestelde personenauto niet kan worden aangemerkt als vervoerskosten...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt door de uitkering uit de ongevallenverzekering tot het inkomen uit werk en woning van eiseres te...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Meest gelezen

Columns

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Meer columns