Rechtbank Rotterdam acht een WOZ-waarde van € 2.101.000 niet te hoog voor de luxe woning van X.
Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar met het verkoopcijfer van het vergelijkbare buurpand de WOZ-waarde van het kantoorpand van X aannemelijk maakt.
Hof Amsterdam oordeelt dat de gemachtigde van X zich schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. Deze gemachtigde heeft het bezwaarschrift van X verzonden naar een ander...
Hof Den Bosch oordeelt over de fiscale gevolgen van de afwikkeling van de boedel in het kader van de echtscheiding tussen X en Y. X is overgegaan tot pensioenverrekening en dit leidt tot een te...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat het tarief van 2% van toepassing is. Van doorslaggevend belang is volgens de rechtbank dat X ten tijde van de verkrijging beschikte over een omgevingsvergunning voor...
Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de vergoeding voor deelname aan medicijnonderzoek als proefpersoon belast is als resultaat uit overige werkzaamheden.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de drie BPM-zaken dermate veel overlapping vertonen dat ze voor de immateriële schadevergoeding als samenhangend moeten worden aangemerkt.
Hof ’s-Hertogenbosch verklaart in navolging van de rechtbank de retributieverordening zoetwatervoorziening van waterschap Scheldestromen onverbindend.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het parkeren bij het park een zelfstandige hoofdprestatie is, zodat het verlaagde btw-tarief niet kan worden toegepast. Gelegenheid tot parkeren is voor de modale...
De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt over het bericht “Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland” in het Financieele...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!