Hof 's-Hertogenbosch beslist dat de erfenis ontvangen van een oom niet belast is tegen het tarief behorende bij tariefgroep I, art. 24 SW 1956 maar tegen het tarief behorende bij tariefgroep II.
Hof 's-Hertogenbosch beslist dat de erfenis ontvangen van een oom niet belast is tegen het tarief behorende bij tariefgroep I, art. 24 SW 1956 maar tegen het tarief behorende bij tariefgroep II.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de huurdersinvesteringen de eigen jaarhuur ongeschikt maken bij de WOZ-waardering van het horecapand van X bv.
Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat het verlies dat X op de vordering uit geldlening aan haar werkgever lijdt, voor haar geen negatief loon vormt. De waardeontwikkeling van de vordering manifesteert...
Hof Den Haag oordeelt dat de tariefstructuur voor de leges omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam ook in 2015 leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Er is sprake van...
Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kan X aan de automatisch verstrekte VAR-wuo het rechtens te honoreren vertrouwen ontlenen dat de opbrengst uit haar werkzaamheden als tandarts winst uit onderneming...
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de gemeente ten onrechte een grafrecht van € 1380 heeft geheven voor de begraving van de vader van X in het dubbelgraf waar de moeder van X al lag begraven.
Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar voor het jaar 2014 niet gebonden is aan een voor eerdere jaren gesloten compromis over de instandhoudingsfactor.
Advocaat-generaal IJzerman concludeert dat er geen rechtsgeldig compromis tot stand is gekomen. Nu X bv het mondelinge aanbod van de boetespecialist niet onmiddellijk heeft aanvaard, is het aanbod...
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op dit moment niet bereid om de mogelijkheid van het contractueel uitsluiten van de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en voor...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns