VN Vandaag

20% revisierente bij niet toegestane lijfrente-overdracht is geen 'criminal charge'

A-G Niessen is van mening dat de revisierente weliswaar punitieve aspecten kent maar dat het reparatoire karakter voorop staat. Het door de wetgever nagestreefde hoofddoel is namelijk om door heffing van revisierente een belastingplichtige die in strijd met de voorwaarden voor premie-aftrek heeft gehandeld, hetzelfde te behandelen als een belastingplichtige die van zijn netto-inkomen heeft gespaard.

Belanghebbende, de heer X, bedingt in 1998 bij de inbreng van zijn onderneming in C bv een lijfrente voor de stakingswinst en de afname van de oudedagsreserve. Alle aandelen van C bv zijn in handen van D bv. X houdt via zijn persoonlijke houdstervennootschap, E bv, een belang van 50% in D bv. D bv verkoopt in maart 2010 de aandelen C bv aan derden. In dat kader is afgesproken dat C bv de lijfrenteverplichting zal overdragen. In juni 2010 ontvangt E bv € 130.678 voor de aan haar overgedragen lijfrenteverplichting. De inspecteur stelt dat sprake is van afkoop van de lijfrente en de IB-aangifte over 2010 wordt daarom gecorrigeerd. In geschil is of dit terecht is. Volgens Hof Den Haag is E bv geen toegelaten verzekeraar. De inspecteur belast dus terecht negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen, alsmede revisierente (€ 26.381)en heffingsrente (€ 5.790). X ontvangt in 2010 een lijfrente-uitkering (€ 3.426) van E bv. Op deze uitkering is de saldomethode van art. 3.107a Wet IB 2001 van toepassing. Het vastgestelde belastbare inkomen uit werk en woning wordt daarom verminderd met € 2.269, zijnde het maximum van art. 3.107a Wet IB 2001. X gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal Niessen is van mening dat de revisierente weliswaar punitieve aspecten kent maar dat het reparatoire karakter voorop staat.Het door de wetgever nagestreefde hoofddoel is namelijk om door heffing van revisierente een belastingplichtige die in strijd met de voorwaarden voor premie-aftrek heeft gehandeld, hetzelfde te behandelen als een belastingplichtige die van zijn netto-inkomen heeft gespaard. Dit heeft dus geen leedtoevoeging op het oog. Het compenseren van door de Staat geleden schade lijkt niet, althans in mindere mate, op de voorgrond te staan. Aangezien de lijfrente-uitkering door E bv heeft plaatsgevonden nadat de lijfrenteverplichting was overgegaan op een niet toegelaten verzekeraar, kunnen de uitkeringen niet meer in box 1 worden belast. Slechts in zoverre concludeert de A-G tot gegrondverklaring van het beroep van X.

Lees ook het thema Lijfrenten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30i

Wet inkomstenbelasting 2001 3.107a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.133

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0