VN Vandaag

Aan btw onderworpen handeling niet nodig bij ‘eerste ingebruikneming’

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt. Polen gaat er namelijk vanuit dat de ‘eerste ingebruikneming' van een gebouw altijd moet samengaan met het verrichten van een aan de btw onderworpen handeling.

Op 17 september 2005 brengt een van de aandeelhouders van Kozuba Premium Selection sp. z o.o. een zomerhuisje in Kozuba in. Het zomerhuisje wordt in 2006 gemoderniseerd, en ingericht als ‘modelwoning'. De renovatiekosten bedragen 55% van de beginwaarde van het gebouw. Op 31 juli 2007 wordt de modelwoning tot de vaste activa van Kozuba gerekend, waarna het op 15 januari 2009 wordt verkocht. Kozuba brengt hierbij geen btw in rekening, omdat er volgens Kozuba sprake is van een gebruikt gebouw. De Poolse Belastingdienst is echter van mening dat wel btw is verschuldigd, omdat er pas op 15 januari 2009 sprake is van de ‘eerste ingebruikneming'. De Belastingdienst stelt zich daarbij op het standpunt dat er op 31 juli 2007 geen sprake is van een ‘eerste ingebruikneming', omdat de ingebruikstelling zich niet voordoet in het kader van belastbare handelingen. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door het verrichten van een belastbare handeling als voorwaarde te stellen voor de btw-vrijstelling bij de levering van een gebouw. Het is niet in strijd met het EU-recht dat Polen eist dat bij ‘verbetering' van een bestaand gebouw de uitgaven daarvoor niet méér bedragen dan 30% van de beginwaarde van dat gebouw, om de btw-vrijstelling toe te kunnen passen. Het Hof van Justitie EU merkt daarbij wel op dat dan onder ‘verbetering' moet worden verstaan dat het betrokken gebouw veranderingen van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken, ingrijpend aan te passen.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

[Nieuwsbron]

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit arrest is ook om een andere reden interessant. De strafkamer van de Hoge Raad citeert hierin immers uit het arrest... 2017-12-15 12:25:20.0
Uitdagingen en verbeterpunten in de plannen te over. Ik kan me volledig vinden in de motivatie dat zowel de... 2017-12-15 09:08:16.0
Afschaffing dividendbelasting, dit heeft waarschijnlijk alleen maar betrekking op de inhouding van 15 %,... 2017-12-14 11:21:55.0
Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0