VN Vandaag

Brievenbusadres leverancier voldoende voor btw-aftrek

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt. Voor btw-aftrek is in Duitsland namelijk vereist dat op de factuur het adres staat vermeld waar de opsteller van die factuur zijn economische activiteit uitoefent.

RGEX GmbH handelt in motorvoertuigen. In haar btw-aangifte 2008 claimt RGEX onder andere aftrek van circa € 2 mln aan btw-voorbelasting in verband met 122 van EXTEL GmbH afgenomen motorvoertuigen. De Duitse fiscus staat aftrek van de btw niet toe, omdat het op de facturen van EXTEL genoemde adres slechts een ‘brievenbusadres' is, en EXTEL op dat adres geen economische activiteiten ontplooit.

Igor Butin handelt in motorvoertuigen. De btw die Z aan hem in rekening brengt ter zake van de aankoop van een aantal voertuigen, wordt door Butin in zijn btw-aangifte in aftrek gebracht. Aangezien Z uitsluitend via internet handel drijft, vindt de levering van de voertuigen aan Butin plaats in de straat waar de zetel van Z is gevestigd, al drijft Z geen handel vanaf dat adres, of op openbare locaties, zoals stationspleinen. De Duitse fiscus staat aftrek van de btw niet toe, omdat het adres op de facturen een brievenbusadres is waar Z slechts de post ophaalt.

De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in beide zaken.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Duitsland voor aftrek van de btw-voorbelasting eist dat op de factuur het adres is vermeld van de plaats waar de opsteller van deze factuur zijn economische activiteit uitoefent. Het Hof van Justitie EU wijst er daarbij op dat de vermelding van het adres van de opsteller van de factuur, samen met zijn naam en btw-identificatienummer, tot doel heeft om de opsteller van de factuur te identificeren. Hierdoor is de Belastingdienst in staat om bepaalde controles uit te voeren.

[Nieuwsbron]

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit arrest is ook om een andere reden interessant. De strafkamer van de Hoge Raad citeert hierin immers uit het arrest... 2017-12-15 12:25:20.0
Uitdagingen en verbeterpunten in de plannen te over. Ik kan me volledig vinden in de motivatie dat zowel de... 2017-12-15 09:08:16.0
Afschaffing dividendbelasting, dit heeft waarschijnlijk alleen maar betrekking op de inhouding van 15 %,... 2017-12-14 11:21:55.0
Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0