VN Vandaag

Bulgaarse bepaling over uitsluiting de-minimisregeling niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat er geen sprake is van feiten of omstandigheden die de toepassing van de artikelen op de-minimissteun aantasten. De Bulgaarse regeling is niet in strijd met EU-recht.

Het Bulgaarse ZPT AD vervaardigt buizen, pijpen, holle profielen en stalen hulpstukken. Over het jaar 2008 verzoekt ZPT AD om teruggaaf van de verschuldigde VPB. De Bulgaarse Belastingdienst weigert de teruggaaf te verlenen, omdat slechts recht op teruggaaf bestaat als de productie van de goederen plaatsvindt in gemeentes met een hoge werkloosheid én er geen sprake is van investeringen in activa die zijn bestemd voor activiteiten die verband houden met uitvoer naar derde landen of lidstaten. Volgens de Bulgaarse Belastingdienst is namelijk niet voldaan aan de uitvoer-eis, omdat ZPT AD heeft geïnvesteerd in productieruimten, en de daarin vervaardigde producten zijn uitgevoerd. De Bulgaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat er geen sprake is van feiten of omstandigheden die de toepassing van de artikelen op de-minimissteun aantasten. Volgens het Hof van Justitie EU staat art. 1 lid 1 onder d EG-verordening nr. 1998/2006 niet in de weg aan de Bulgaarse regeling die investeringen in activa die worden gebruikt voor activiteiten die met uitvoer verband houden, uitsluiten van een fiscaal voordeel dat de-minimissteun vormt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 108

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 35

[Nieuwsbron]

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0