VN Vandaag

Forse opbrengststijging Franse staatssteunregeling volgens A-G HvJ EU geen reden voor nieuwe aanmelding

Advocaat-generaal Wahl concludeert dat de forse opbrengststijging van de belastingen die dienen ter financiering van een Franse staatssteunregeling geen wijziging van die regeling vormt. Er is dan ook geen reden om de steunmaatregel aan te melden en niet tot uitvoering te brengen.

Carrefour Hypermarchés SAS betaalt in 2009 - 2011 belasting over de verkoop en verhuur van videofilms voor particulier gebruik. Deze belasting op videofilms dient, samen met een belasting op bioscoopkaartjes en een belasting op televisieomroepdiensten, ter financiering van een staatssteunregeling voor de filmindustrie en de audiovisuele sector. De Europese Commissie heeft deze belasting verenigbaar met de interne markt verklaard. Omdat de opbrengst fors toeneemt (van € 362 mln in 2007 naar € 631 mln in 2011), vordert Carrefour terugbetaling van de belasting op videofilms. Volgens Carrefour had namelijk een nieuwe aanmelding krachtens art. 108 lid 3 VWEU moeten plaatsvinden. De Franse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Wahl concludeert dat de forse opbrengststijging van de belastingen die dienen ter financiering van een staatssteunregeling voor de Franse filmindustrie en audiovisuele sector, geen wijziging van die regeling vormt. Er is dan ook geen reden om de steunmaatregel op grond van art. 108 lid 3 VWEU aan te melden en niet tot uitvoering te brengen. De A-G merkt daarbij wel op dat dit slechts geldt wanneer de Europese Commissie in haar goedkeuring van de regeling geen voorwaarde heeft gesteld waarbij het bedrag van de verwachte opbrengst van die belasting wordt begrensd, of indien die opbrengst hoe dan ook een aldus vastgestelde limiet niet overschrijdt.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 108

[Nieuwsbron]

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0