VN Vandaag

Kosten van asbestsanering zijn geheel aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de asbestsanering ook zonder verbouwing noodzakelijk was om het rijksmonument in bruikbare staat te herstellen.

Belanghebbende, de heer X, is samen met zijn echtgenote mede-eigenaar/bewoner van een monumentaal pand. Het is een rijksmonument en wordt in 2011 verbouwd tot appartementencomplex. Bij de verbouwing blijkt asbest in het pand te zitten. Het asbest is geheel verwijderd, waarna de verbouwing is hervat. In geschil is of X zijn aandeel in de saneringskosten (€ 71.681) terecht heeft afgetrokken. De inspecteur stelt dat het niet-aftrekbare verbeteringskosten zijn, aangezien de aanwezigheid van asbest pas bij de verbouwing is geconstateerd. Volgens Rechtbank Gelderland was de sanering slechts ten dele noodzakelijk, namelijk voor het uitvoeren dan wel het voortzetten van het onderhoud die onderdeel uitmaakten van de verbouwing, slechts 29% van de kosten is daarom aftrekbaar.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de asbestsanering ook zonder verbouwing noodzakelijk was om het pand in bruikbare staat te herstellen. In het verleden zijn namelijk zeer risicovolle asbestplaten doorboord met spijkers en schroeven. Zelfs bij lichte trillingen – zoals voetstappen – kon daarom asbest al vrijkomen. Een woning die niet zonder ernstig gevaar voor de gezondheid kan worden bewoond, verkeert niet in bewoonbare c.q. goede bouwkundige staat. De inspecteur baseert zijn argumenten ten onrechte op documentatie uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De kosten zijn geheel aftrekbaar. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.31

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0