VN Vandaag

Levering van volledig gesloopt en daarna herbouwd pand volgens A-G belast met overdrachtsbelasting

A-G Ettema oordeelt dat Hof Arnhem-Leeuwarden de levering van een winkelpand, nadat de sloopfase volledig was afgerond en de (nieuw)bouwfase was aangevangen, ten onrechte heeft aangemerkt als een van overdrachtsbelasting vrijgestelde levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak.

Belanghebbende, X bv, koopt een oud winkelpand. Ten tijde van de levering was het pand behalve de voorgevel volledig gesloopt. De constructie en de fundering zijn geheel vervangen, waarna het pand is herbouwd met een andere indeling en een grotere inhoud. De inspecteur legt aan X bv voor de levering een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de werkzaamheden dermate ingrijpend zijn geweest dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het hof concludeert dat aan X bv een nieuw vervaardigde onroerende zaak is geleverd, die van rechtswege is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

A-G Ettema oordeelt dat Hof Arnhem-Leeuwarden de levering van een winkelpand, nadat de sloopfase volledig was afgerond en de (nieuw)bouwfase was aangevangen, ten onrechte heeft aangemerkt als de levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak. De inspecteur heeft onbestreden gesteld dat de verkoper niet betrokken is geweest bij de verbouwingswerkzaamheden, maar dat deze werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van X bv zijn verricht. Deze verbouwingswerkzaamheden, zeker die na de levering op 1 oktober 2007 hebben plaatsgevonden, moeten daarom buiten beschouwing worden gelaten bij de duiding van de prestatie(s) van de verkoper. Het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door (ook) de na de levering verrichte verbouwingswerkzaamheden volledig in aanmerking te nemen. De A-G oordeelt dat de feiten geen andere conclusie toelaten dan dat de verkoper een met overdrachtsbelasting belaste levering heeft gedaan van een (gedeelte van een) oud gebouw. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren en de zaak zelf af te doen.

Lees ook het thema De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting? en Onroerend goed: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0