VN Vandaag

Vennoot kan voorziening vormen voor niet-betaalde huur ruitersportcentrum

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X een voorziening kan vormen. Bij de aanvang van de ondernemingsactiviteiten in 2001 bestond namelijk de reële verwachting dat de ondernemingsactiviteit winstgevend zou zijn. Er is geen sprake van onzakelijk handelen.

Belanghebbende, X, drijft, samen met zijn partner, Y, via een vof, een ruitersportcentrum (C). X houdt de aandelen in B bv. B bv verstrekt een krediet aan C, en verhuurt de manage aan C. De huur wordt in 2008 beëindigd. In 2011 wordt X aansprakelijk gesteld voor de schulden van C, waaronder de onbetaald gebleven huurpenningen. X voldoet vervolgens € 431.073. Tevens voldoet X het bedrag waarvoor Y aansprakelijk wordt gesteld (€ 431.963). X scheldt deze regresvordering op Y vervolgens kwijt, omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is. De inspecteur corrigeert de IB-aangifte 2010 van X. De inspecteur accepteert de afwaardering van de regresvordering namelijk slechts voor een bedrag van € 226.893. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de regresvordering in 2010 nog niet kan worden afgewaardeerd, omdat X pas in 2011 is begonnen met betalen, en dat X ook geen voorziening kan vormen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X een voorziening kan vormen. Het hof overweegt daarbij dat bij de aanvang van de ondernemingsactiviteiten in 2001 de reële verwachting bestond dat de ondernemingsactiviteit winstgevend zou zijn. Ook is volgens het hof niet van belang dat X in 2003 de hoofdelijke aansprakelijkheid op zich heeft genomen voor de gehele op dat moment bestaande huurschuld aan B bv. X was namelijk op dat moment, als vennoot van C, reeds op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor de op dat moment bestaande huurschuld aan B bv. Er is volgens het hof dan ook geen sprake van onzakelijk handelen. De uit de onderneming voortvloeiende regresvordering is volgens het hof zakelijk, zodat deze ten laste van de winst van X kan worden gebracht. In 2010 kan een voorziening worden gevormd en het door X geclaimde bedrag kan ten laste van de winst van dat jaar worden gebracht. Het gelijk is aan X. Het hof vermindert de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit arrest is ook om een andere reden interessant. De strafkamer van de Hoge Raad citeert hierin immers uit het arrest... 2017-12-15 12:25:20.0
Uitdagingen en verbeterpunten in de plannen te over. Ik kan me volledig vinden in de motivatie dat zowel de... 2017-12-15 09:08:16.0
Afschaffing dividendbelasting, dit heeft waarschijnlijk alleen maar betrekking op de inhouding van 15 %,... 2017-12-14 11:21:55.0
Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0