VN Vandaag

Zorgkosten van in huis genomen moeder niet aftrekbaar

X claimt persoonsgebonden aftrek, waaronder specifieke zorgkosten ten behoeve van haar inwonende zorgafhankelijke moeder. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek.

Belanghebbende, X, brengt in 2013 bedragen aan persoonsgebonden aftrek in mindering op haar inkomen, waaronder € 5705 aan specifieke zorgkosten. De moeder van X is in 2013 inschreven in de Basisregistratie Personen op het adres van X en is daar ook feitelijk woonachtig. X verzorgt in 2013 haar moeder en ontvangt daarvoor loon uit het aan haar moeder toegekende persoonsgebonden budget (hierna: pgb). X brengt € 3660 aan kosten voor persoonlijke verzorging en € 2045 aan vervoerskosten in mindering op haar inkomen. Deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van haar inwonende zorgafhankelijke moeder.  

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het oordeel van Rechtbank Gelderland dat de specifieke zorgkosten niet aftrekbaar zijn. In de Wet IB 2001 is een limitatieve opsomming van die kosten opgenomen. Kosten voor persoonlijke verzorging zijn in die opsomming niet genoemd en komen daarom niet voor aftrek in aanmerking. Voor wat betreft de vervoerskosten volgt uit de wet dat de uitgaven rechtstreeks verband moeten houden met de ziekte of invaliditeit en derhalve zien op bezoeken aan medische hulpverleners. Het hof oordeelt dat X de uitgaven voor vervoer in verband met bezoeken aan medische hulpverleners niet aannemelijk heeft gemaakt. Het hof oordeelt verder dat de kosten die samenhangen met de verzorging van de moeder van X niet in mindering kunnen worden gebracht op de ontvangen bedragen uit het pgb. X en haar moeder hebben gebruik gemaakt van de opting-in-regeling zodat de inkomsten uit het pgb kwalificeren als loon uit dienstbetrekking. Dit verhindert de aftrek van kosten. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0