VN Vandaag

 • Btw-behandeling van beheerdiensten aan pensioenfondsen
 • Regeling restschuld wordt niet verlengd
 • Belastingplicht van voortvluchtige criminelen
 • Realiseren fors voordeel volgens A-G HvJ EU geen uitsluitingsgrond forfaitaire landbouwregeling
 • Controleur mocht voorwaarden stellen aan herkansing voor niet betalende parkeerder
 • Geen WOZ-vrijstelling voor onroerende zaken die in beschermingszone dijk zijn gelegen
 • Intrekking vergunning ligplaats verhindert heffing van roerende woon- en bedrijfsruimte belasting woonboot
 • Vernietiging ANPR-camerabeelden
 • Geen woondelenvrijsteling voor ongebouwde kavels op recreatieterrein
 • Hof geeft coffeeshophoudster kans om toch nog te voldoen aan informatieplicht
 • Proceskostenvergoeding voor tolk die processtukken heeft vertaald
 • Hoorplicht geldt ook voor verzoek om bezwaarkostenvergoeding
 • Geen bezwaarkostenvergoeding omdat gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld
 • Inwerkingtreding deel innovatiebox
 • Antwoord op vragen over pensioen in eigen beheer
 • Nederlandse innovatiebox goedgekeurd
 • Belastingvrijstelling voor Spaanse Congregación kan staatssteun vormen
 • Verkleining verschil in behandeling zzp’ers en werknemers is aan volgend kabinet
 • Deelnemingsverlies op waardeloze kleindochter is volgens A-G niet aftrekbaar
 • WOZ-waardering. Opslagrisico voor winkels niet toepasbaar op bouwmarkt
 • Gemeente maakt WOZ-waarde van gunstig gelegen bouwmarkten aannemelijk
 • Legessanctie uit Wro treft gehele bedrag aan leges omgevingsvergunning
 • Legessanctie uit Wro treft niet gehele legesbedrag bouwaanvraag
 • Combinatie van varianten kwalificatie arbeidsrelatie mogelijk
 • Compromis over boete is volgens A-G niet rechtsgeldig tot stand gekomen
 • Hof beperkt grafrechten als zeven jaar na moeder ook vader wordt begraven in dubbelgraf
 • Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel voor tandarts met automatisch afgegeven VAR-wuo
 • Verlies op vordering uit geldlening aan werkgever is geen negatief loon
 • Erfenis van oom belast tegen tarief behorende bij tariefgroep II
 • Erfenis van oom belast tegen tarief behorende bij tariefgroep II
 • Geen beëindiging van contractuele uitsluiting van fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en thuiswerkers
 • Heffingsambtenaar niet gebonden aan compromis over instandhoudingsfactor in voorgaande jaren
 • Zaagtandtarief leges omgevingsvergunning Rotterdam ook in 2015 onverbindend
 • Huurdersinvesteringen maken eigen jaarhuur ongeschikt bij WOZ-waardering
 • A-G adviseert prejudiciële vragen in ingetrokken zaak niet in te trekken
 • Gemeente maakt tijdige verzending uitspraak op bezwaar aannemelijk
 • Verhuurde plaatsen in openbare parkeergarage vormen geen afzonderlijk WOZ-object
 • Wijziging Leidraad Invordering 2008
 • Afspraak tussen partijen biedt geen ruimte voor navorderingsaanslag buiten vijfjaarstermijn
 • Afspraak tussen partijen biedt geen ruimte voor navorderingsaanslag buiten vijfjaarstermijn
 • Uitvinding vormt geen bron van inkomen: kosten niet aftrekbaar
 • Staatssecretaris mag inlichtingen over dividenduitkering aan Macedonië verstrekken
 • Vennote van garagebedrijf claimt terecht zelfstandigenaftrek
 • Ooglidcorrecties niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten
 • Bij erfpachtconstructie ontstaat volgens A-G pas winst bij staking of vervreemding
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers timmerfabriek die cursus ‘Slimmer produceren’ volgen
 • Waarden recreatiewoning en garage voor box 3 zijn correct vastgesteld door inspecteur
 • Dat vermogensrendementsheffing buitensporige last vormt, wordt niet aannemelijk gemaakt
 • Immateriële schadevergoeding terecht eenmaal toegekend
 • Hof ziet geen verband tussen verdiepingsvloer appartement en WOZ-waarde
 • Geen voorkomingsaftrek voor Nederbelg door Belgische inkomsten partner
 • Aanslag hoeft ondanks onzorgvuldigheid niet geheel vernietigd te worden
 • Geen recht op EIA bij overdracht warmtekrachtkoppelingsinstallatie binnen concern
 • Volledig recht op btw-aftrek voor gemeente bij levering van gebouw, mede bestemd voor scholen, aan stichting
 • Hofjeswoningen niet uitgezonderd van verhuurderheffing
 • Lagere herinvesteringsreserve voor nieuwe fundering beleggingspand
 • Uitzendregeling niet van toepassing op tijdelijk in Duitsland wonende belastingplichtige
 • Inwerkingtreding loonkostenvoordelen Wtl per 1 januari 2018
 • Geen SW-bedrijfsopvolgingsregeling voor erven van aandeelhouder
 • Duitsland handelt in strijd met EU-recht door Franse premies niet in aftrek toe te staan
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0