VN Vandaag

 • Geen partnerschap pleegkind voor inkomstenbelasting en toeslagen
 • Constructie om in privé geleden aandelenverlies op bv te boeken mislukt
 • Kantoorgebouw dat wordt verbouwd tot appartementen is geen woning
 • Wob-verzoek inzake correctiepotentieel Belastingdienst
 • Negatief kapitaal van andere maat is niet waardedrukkend
 • Geen partnervrijstelling ondanks aan moeder verleende mantelzorg
 • Geen partnervrijstelling voor mantelzorgverlenende dochter
 • Geen IB-ondernemerschap voor nevenwerkzaamheden in ziekenhuis
 • Niet-EU internetpokerprijzen zijn vóór 1 november 2008 volledig belast
 • Lagere BPM voor nieuwe Mercedes met eerder Duits kenteken
 • A-G concludeert tot verwijzing in zaak over ‘verdieping aanpak’ voor btw bij kantoorgebouw
 • Terechte navorderingsaanslagen en boeten voor verzwegen KB Lux tegoeden
 • Rechtbank corrigeert archetype en stelt WOZ-waarde gezondheidscentra in goede justitie vast
 • Voortgang wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure
 • Pensioen Engelsman terecht in NL belast
 • Wob-verzoek bestuurlijke boeten
 • Wetsvoorstel toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen aangenomen
 • Belanghebbende bewijst niet dat WOZ-waarde winkelunits nog verder moet worden verlaagd
 • Uitstel informatie over vermogensvaststelling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Beroep tegen tweede uitspraak op bezwaar is niet-ontvankelijk
 • Vergeefse U-bochtconstructie om BPM-druk te verlagen
 • Overlast van buurman leidt niet tot lagere WOZ-waarde woning
 • 50% boete voor jarenlang opzettelijk onjuist IB-aangifte doen
 • Verminderde toerekeningsvatbaarheid geen excuus voor niet aangeven inkomen
 • Vrijstelling voor jonge oldtimers vervalt door wetswijziging
 • Eigenwoningforfait 2018 omlaag naar 0,70%
 • Hof handhaaft wegens aangifteverzuimen opgelegde boeten
 • Geen vrijstelling maar wel vermindering aanslag OZB gebruikersbelasting vakantiepark
 • Hof volgt oordeel rechtbank over WOZ-waarde vakantiepark
 • Wob-verzoek betreffende documenten inzake internationale gegevensuitwisseling gedeeltelijk gehonoreerd
 • Wetsvoorstel terugvordering staatssteun ingetrokken
 • In rekening gebrachte invorderingsrente niet strijdig met zorgvuldigheidsbeginsel
 • Geen discriminatie van EOB-medewerker door box 3-heffing
 • Geen aftrek kosten voor levensonderhoud voor moeder met vermogende dochters
 • Bestuursorganen niet verplicht om telefonisch te horen
 • Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor in Italië gestationeerde gezagvoerder van EasyJet
 • Notariële akte gevolgd bij vaststelling waarde woning voor overdrachtsbelasting
 • Vermogensrendementsheffing in 2013 niet in strijd met art. 1 EP EVRM
 • Erfgenaam kan WOZ-beschikking op eigen naam aanvragen
 • Staatssecretaris beantwoordt Tweede Kamervragen naar aanleiding van artikel ‘Belastingvlucht van brillenverkopers’
 • Tijdelijk gebruik van Duitse huurauto mag in Nederland worden belast
 • Hof acht niet aannemelijk dat X stukken over belastingaangifte niet heeft ontvangen
 • Privégebruik geen beletsel voor cultuurgrondvrijstelling WOZ
 • Privégebruik geen beletsel voor cultuurgrondvrijstelling WOZ
 • Schending EU-verdedigingsbeginsel bij navordering douanerechten?
 • Hof verwerpt grieven woningeigenaar tegen waardering bijkeuken in WOZ-procedure
 • Conserverende heffing over pensioen bij emigratie naar Israël kan in strijd zijn met goede (verdrags)trouw
 • Aankoop zilver leidt niet tot btw-ondernemerschap
 • Alleen anonieme getuigen in belastingzaken als direct gevaar voor getuige bestaat
 • Premieplicht vloeit voort uit verplichte AOW-verzekering
 • Aanschafkosten van jacquet door predikant zijn niet aftrekbaar
 • Aanschaf catamaran voor sponsordoeleinden is zakelijk
 • Meer duidelijkheid over invorderingsrente bij betalingsregeling
 • Versorgungszuslag van gedetacheerde Duitse militair is negatief loon
 • Geen terugwerkende kracht voor subjectieve belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen volgens A-G HvJ EU
 • Italiaanse voorwaarde aan verlaging btw heffingsmaatstaf in strijd met EU-recht
 • Finse directe belastingheffing bij verkrijging buitenlandse activa in strijd met EU-recht
 • Wob-verzoek inzake interne notitie over clustering in kader van Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen
 • Moties Belastingplan 2018 aangenomen door Tweede Kamer
 • Belastingpakket 2018 aangenomen door Tweede Kamer
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0