VN Vandaag

 • Duitse ondernemer beschikt over v.i. in Nederland en is btw verschuldigd over de verleende diensten
 • Luxemburgs Fonds Commun de Placement heeft geen recht op teruggaaf dividendbelasting
 • Inhouding bronbelasting op aan icbe’s uitgekeerde dividenden volgens A-G HvJ in strijd met EU-recht
 • Antwoord op vragen over belastingontwijking door Google
 • Werkzaamheden belastingadviseur voor cliënten coöperaties leiden niet tot btw-ondernemerschap
 • Uitsluitingsbepaling liquidatieverlies niet van toepassing bij waardevermindering geliquideerde vennootschap
 • Adviseur die ook schildert en antiek verkoopt is geen btw-ondernemer
 • Btw op vooruitbetaalde factuur volgens A-G HvJ EU ook aftrekbaar als goed niet wordt geleverd
 • BPM-naheffingsaanslag zonder heffingstijdvak is rechtsgeldig
 • Hof van Justitie EU oordeelt over toepassing Dienstenrichtlijn in Nederlandse zaken
 • Terechte correctie voor pensioengerechtigde die teveel loonheffing opgeeft in aangifte
 • Koerslijst zonder goed referentievoertuig is niet bruikbaar voor BPM-aangifte
 • Antwoord op vragen over voorwaarden aan afgifte belastingrulings
 • Hoger beroep ontbonden vennootschap is niet-ontvankelijk
 • Kosten grondbewerking behoren tot aankoopwaarde grond
 • Lening zonder einddatum, aflossingsschema en zekerheden is onzakelijk
 • Grond bij woonboerderij is niet aanhorig
 • Gelijkheidsbeginsel noopt niet tot hogere BPM-teruggaaf bij export
 • Te laat bezwaar tegen LB-naheffing door werknemer is verschoonbaar
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming schip exploiteert
 • Rijnvarende maakt verzekeringsplicht in Luxemburg niet aannemelijk: geen PVV-vrijstelling
 • Niet aannemelijk dat onderneming waartoe schip behoort in buitenland is gevestigd: geen PVV-vrijstelling
 • Hof vernietigt naheffingsaanslagen loonheffingen voor Luxemburgse scheepsmanager
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming exploitant van schip is
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming exploitant van schip is
 • Naheffingsaanslag door toezending aan juiste adres op voorgeschreven wijze bekend gemaakt
 • Bejaarde antiekliefhebber en kunstenaar is geen IB-ondernemer
 • Schade aan auto moet meer zijn dan normale gebruikssporen
 • Verliesherzieningsbeschikking vernietigd vanwege fout inspecteur
 • Terechte informatiebeschikkingen voor faciliteren anonimiteit van gokkers
 • Verzoek om BPM-teruggaaf wegens export is aan dwingende termijn gebonden
 • Verzwegen banktegoed is zowel van X als van zijn zus
 • BPM berekend op basis van maximale forfaitaire CO2-uitstoot. Geen correctie voor dealersituatie
 • Revisierente volgens A-G terecht in rekening gebracht bij afkoop lijfrenteverzekeringen
 • Minderjarige met vermogen zonder inkomen heeft geen recht op uitbetaling heffingskorting
 • Antwoord op vragen over publicatieplicht van moskeeën en kerken met ANBI-status
 • WOZ-waarde kantoorpand bepaald in goede justitie
 • Uitwisselingsverdrag Aruba met Duitsland naar Staten-Generaal
 • Algemeen tarief omzetbelasting van toepassing op parkeren bij dierentuin
 • Omkering bewijslast werkt niet door naar feitenvaststelling voor bepaling of verlengde navorderingstermijn geldt
 • Uitgaven voor Tena Lady aftrekbaar als specifieke zorgkosten
 • Inspecteur reageert niet juist op verzoek tot vermindering van voorlopige aanslagen
 • Huisgenoot niet zonder meer bevoegd om bezwaar te maken tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Geen proceskostenvergoeding voor hoger beroep om kennelijke misslag rechtbank te corrigeren
 • Legessanctie tien jaar oude bestemmingsplannen treedt niet in
 • Ondanks inkeringsverzoek is volgens A-G geen navordering van successierecht mogelijk
 • Ondanks inkeringsverzoek is volgens A-G geen navordering van successierecht mogelijk
 • Schade aan auto kan ook met foto's aannemelijk worden gemaakt
 • Ook een in haast genomen besluit is een geldige uitspraak op bezwaar
 • Telefoongesprek na aankondiging vernietiging aanslag is geen hoorzitting
 • Inspecteur reageert niet juist op verzoek tot vermindering van voorlopige aanslagen
 • Gemeente wekt vertrouwen dat X ontheffing heeft van reinigingsrecht bedrijven
 • Gemeente hoeft onwillige gemachtigde na ontvangst ingebrekestelling niet meer te horen
 • Bezwaarmaker maakt eerdere verzending bezwaarschrift niet aannemelijk
 • Duitse saneringsclausule vormt volgens A-G HvJ EU geen onverenigbare staatssteun
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor volgen van beroepspraktijkvorming
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor volgen van beroepspraktijkvorming
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor volgen van beroepspraktijkvorming
 • Geen fiscale partners dus geen bezwaar en beroep mogelijk tegen aanslag van vroegere echtgenote
 • Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk: dotaties aan HIR terecht gecorrigeerd
1  2  3  4   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0