VN Vandaag

 • Aftrek voorbelasting voor verhuur van onzelfstandig deel woonhuis aan eigen bv
 • Omzetcorrectie bij franchisenemer Super de Boer op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt
 • Ligging tegenover zorgboerderij niet waardedrukkend
 • Inspecteur maakt wetenschap btw-fraude niet aannemelijk: voorbelasting aftrekbaar
 • KB-Lux. Verwijzingshof moet zich buigen over bewijs beboetbare feiten
 • Geen vooraftrek voor metaalrecyclingbedrijf dat niet meer beschikt over facturen
 • Geen btw-vooraftrek voor werkzaamheden aan in Turkije gelegen containerschepen
 • Geen aftrek levensonderhoud kinderen omdat kinderen zelf over voldoende inkomsten beschikken
 • Onderscheid belastingheffing personeel EOB op basis van nationaliteit is niet discriminerend
 • € 473.000 voor halfvrijstaande woning met groot weiland is niet te hoog
 • Met ondeugdelijke taxatie inspecteur blijft koopsomsplitsing staan
 • Geen aftrek voor negatief resultaat op lening aan caravanimporteur
 • Na afloop beroepstermijn ingediend beroep toch ontvankelijk
 • KB-Lux. Consequenties van het niet voldoen aan de inzageplicht
 • Btw-teruggaaf voor verhuurde multifunctionele ruimten
 • Verwijzingshof moet beoordelen of inspecteur voldaan heeft aan bewijslast inzake de boeten
 • Verwijzingshof moet beoordelen of inspecteur voldaan heeft aan bewijslast inzake de boeten
 • Bewijslast beboetbaar feit; Boete passend en geboden?  
 • Hof verbond te verregaande consequenties aan verzaken inzageplicht door belastingplichtige
 • Inspecteur mocht kiezen voor opleggen IB-navorderingsaanslag in plaats van LB-naheffingsaanslag
 • WOZ-waarde omlaag door matige staat van onderhoud en door heffingsambtenaar toegegeven fout
 • Hof verbond te verregaande consequenties aan verzaken inzageplicht door belastingplichtige
 • Hof verbond te verregaande consequenties aan verzaken inzageplicht door belastingplichtige
 • Verwijzingshof moet beoordelen of inspecteur voldaan heeft aan bewijslast inzake de boeten
 • Conceptversie BBBB naar de Tweede Kamer
 • Inspecteur moet stukken uit dossier overleggen
 • Vergeefs betoog gemachtigde dat beroep niet alleen (te laat) per fax maar ook tijdig ter post is bezorgd
 • Winst behaald met doorverkoop bouwgrond blijft onbelast
 • Geen deelnemingsvrijstelling voor rente op winstafhankelijke lening
 • Boete vervalt omdat DGA alles heeft gedaan om belastingadviseur tijdig aangifte te laten doen
 • Na verwijzing gaat zowel WOZ-waarde als proceskostenvergoeding omlaag
 • Geen rioolheffing voor perceel weiland zonder directe of indirecte aansluiting op riool
 • Geen giftenaftrek voor vrijwilligerswerk zonder vergoeding
 • Laag btw-tarief voor growkits hallucinerende paddo’s
 • Escortbureau heeft dames en chauffeurs niet in dienstbetrekking
 • Risico op aardbevingen leidt niet tot lagere WOZ-waarde
 • X had terugbetaling van Depositokas moeten vorderen, niet van ontvanger
 • Bed en Breakfast geen bron van inkomen door ontbreken break-evenpoint
 • Niet herzien bestemmingsplan geen aanleiding voor vermindering legesheffing
 • Zustermaatschappijen binnen internationaal concern kunnen geen f.e. vormen
 • Inspecteur mocht winst schatten op basis van schatting uit voorafgaande jaren
 • Schending overeenkomst door inspecteur leidt er toe dat overeenkomst gedeeltelijk vervalt
 • Exploitatie schip ten behoeve van de sportvisserij geen bron van inkomen
 • Wettelijke administratieplicht niet nageleefd; navordering en boete terecht
 • Belastingplichtige mag terugkomen op verzoek om heretikettering
 • Hof stemt terecht in met beperking reclamebelasting Maastricht tot afgebakend gebied
 • Navordering na eerdere twijfel over identificatie voldoende voortvarend
 • Beroep tegen aanslag successierecht niet-ontvankelijk bij ontbreken bezwaar
 • Aanvrager betaalt alleen leges over bouwkosten casco kantoorpand en niet over inrichtingskosten
 • Voor extra afschrijving moet na fusie rekening worden gehouden met afschrijving voorganger
 • Terechte aanslag toeristenbelasting voor uitzendbureau Poolse werknemers
 • Proceskostenvergoeding taxatie courante niet-woning 4 uren x € 65
 • Geen dwangsom voor niet tijdig afgeven verliesbeschikking na aanvulling op aangifte
 • Verlengde navorderingstermijn geldt ook voor beleggingen in VS
 • Overschrijden redelijke termijn door LB-inspecteur levert ambtelijk verzuim competente inspecteur op
 • Rechtbank staat op woning geen ROW-verlies van € 80.000 toe in één jaar tijd
 • Juridisch gevolg ontbindende voorwaarde onvoldoende voor herstel in overdrachtsbelasting
 • Verlies op in werkgeefster gekochte certificaten vormt geen negatief loon
 • Microfiche geen op de zaak van X betrekking hebbend stuk
 • Te laat informatieverzoek is geen ontvankelijk bezwaar tegen WOZ-beschikking
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

zeer interressant 2017-10-21 10:49:35.0
Het ligt niet voor de hand dat de premies v.v. over de gehele eerste schijf (met lagere percentages) worden geheven,... 2017-10-20 15:58:47.0
Inderdaad. Verder open deuren van Vermeend. Die klimaatrevolutie is a hoax. Verder wat weet een jurist als Vermeend die... 2017-10-20 11:24:20.0
Prachtig verhaal over IOT Willem Vermeed. Digitaal oplossingen bedenken is één, het helder en begrijpelijk uitleggen aan... 2017-10-20 09:36:27.0
Mooi resultaat voor de belastingplichtige, maar een oordeel dat afwijkt van de jurisprudentie. Zelfs als de wet na de... 2017-10-17 20:02:13.0