VN Vandaag

 • 30%-regeling wordt verkort naar 5 jaar
 • Belastingdienst doet niet aan koppelverkoop
 • Voorbelasting inrichtingskosten gezondheidscentrum is voor apotheker volledig aftrekbaar
 • Verzendrapport inzake mrb-rekening volstaat als bewijs voor boete
 • Exploitatie (hotel)vastgoed is geen materiële onderneming
 • Snel laat meerdere vormen van vliegbelasting onderzoeken
 • Aansprakelijk gestelde bestuurder van naar Israël verplaatste vennootschap heeft disculpatiemogelijkheid
 • Aanbieder van opslagruimte verhuurt onroerende zaak: geen recht op aftrek voorbelasting
 • Rechter heeft geen oplossing voor 'vestzak, broekzak'-probleem
 • Omkering bewijslast koppelen aan frequentie btw-aangiften
 • Ook koerslijst mogelijk bij BPM-aangifte van jonge exclusieve auto
 • Onderzoek naar alternatief voor BSN als btw-identificatienummer
 • Ook kosten van betekening bij dwanginvordering
 • Gemeente heeft volgens A-G HvJ EU recht op aftrek voorbelasting na functiewijziging dorpshuis
 • Te laat ingeleverde btw-lijst is geen reden om btw-vrijstelling te weigeren
 • Toerist die feitelijk verblijf houdt kan geen bezwaar maken tegen dagtoeristenbelasting
 • Geen boetes als aanvraag faillissement betalingsverzuim uitlokt
 • Eigenaar van pand waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest is belastingplichtig voor toeristenbelasting
 • Gebruik van water geeft geen recht op korting rioolheffing
 • Door liquiditeitsproblemen bij opdrachtgever was duidelijk dat geen loonheffing werd ingehouden
 • Nederland en Zwitserland sluiten nieuwe overeenkomst inzake FBI, FCP en SICAV
 • Wob-besluit inzake uitdelingsproblematiek bij rekening-courant
 • Wob-verzoek inzake dividendbelasting
 • Omdat grondstaffels niet zijn overgelegd, maakt gemeente WOZ-waarde niet aannemelijk
 • Rechtbank ziet geen mogelijkheid om object zelf juist af te bakenen
 • Overleg met België over hooglerarenbepaling belastingverdrag
 • Voldoening aan duurzaamheidsvereisten maakt van woning geen energiecentrale
 • Geen recht op aanvullende uitnamen uit btw-compensatiefonds voor bouw sporthal
 • Door regelmatig verblijf van studerende neef in woning diplomaat is woning geen eigen woning meer
 • Directeur van Limited is hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschuld van cv
 • Geen automatisch mrb-kwarttarief voor kampeerauto na wetswijziging
 • Volledige aftrek schenkbelasting bij fictieve erfrechtelijke verkrijging
 • Kosten bril zonder sterkte maar met beschermende functie aftrekbaar als hulpmiddel
 • Beroep op meerderheidsregel in WOZ-zaak slaagt niet
 • Momenteel vermeldt de zwarte lijst negen belastingparadijzen
 • Rechtbank verklaart beroep tegen 16 naheffingsaanslagen parkeerbelasting niet-ontvankelijk
 • Hof verwijst zaak over ROW bij borgstelling en aansprakelijkstelling insolvabele vennootschappen
 • Geen verplichting tot meewerken aan conversie ouderdomspensioen en omzetting in ODV
 • Afbouw algemene heffingskorting minstverdienende partner geoorloofd
 • Beroep tegen intrekken btw-identificatienummer moet bij burgerlijke rechter
 • Redelijke termijn van twee jaar begint bij instellen van hoger beroep
 • Hogere proceskostenvergoeding door incidenteel hoger beroep van inspecteur
 • Chauffeurs worden niet aangemerkt als vennoten; koeriersdienstfirma inhoudingsplichtig
 • Vastgestelde ondernemingsverliezen uit 2002 zijn in 2012 niet meer te verrekenen
 • Beroep tegen informatiebeschikkingen mede door vennoten ingediend
 • Door militair genoten dwangsom vormt geen loon
 • Vergoeding griffierecht kan zonder rente
 • Geen vroege winstneming bij noodlijdende coöperatie van drogisten
 • Kantoorruimte zonder eigen toilet en pantry is geen WOZ-object
 • Zonder aanmerkelijk belang geen gebruikelijk loon
 • Portugal mag in rekening gebrachte extra btw niet van aftrek uitsluiten
 • Belgische belastingheffing over inkomsten uit onroerende zaken in strijd met EU-recht
 • Lidstaten moeten herziening bepalen bij ongerechtvaardigde btw-aftrek
 • Erfpachtcorrectie overdrachtsbelasting niet dwingend voorgeschreven bij WOZ-waardering
 • Inwerkingtreding Wet terugvordering staatssteun op 1 juli 2018
 • Ook bij autopech moet parkeerder parkeerbelasting voldoen
 • Gemeente maakt WOZ-waarden winkel- en kantoorpanden voldoende aannemelijk
 • Nieuw beleidsbesluit over vaststelling marktrente
 • Keuken is op basis van verkeersopvatting onderdeel van appartement
 • Gemeente geeft geen gelegenheid tot sportbeoefening bij terbeschikkingstelling sportparken
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0