VN Vandaag

 • Tabel vermogensschijven box 3  blijft ongewijzigd na nota van wijziging
 • Ontvanger moet interne stukken in ongeschoonde vorm verstrekken
 • Inspecteur hoeft persoonsgegevens natuurlijke en niet-natuurlijke personen niet te verstrekken
 • Informatiebeschikking terecht vastgesteld bij niet voldoen aan vraag om gegevens te verstrekken
 • Garantstelling voor negatieve banksaldi concernvennootschappen is zakelijk
 • Inloggen op parkeer-app moet onverwijld na het parkeren
 • Garantstelling voor negatieve banksaldi concernvennootschappen is zakelijk
 • Beroep naheffingsaanslag parkeerbelasting niet-ontvankelijk wegens misbruik van recht
 • Beconnummer is geen kwaliteitskeurmerk
 • Geen uitzondering voor bestaande gevallen bij wetsvoorstel uitfasering Hillen-aftrek
 • Geen afwaardering van door cameraman aan zijn bv verstrekte lening
 • Belanghebbende treft geen verwijt voor te laat betalen griffierecht
 • Verhuur seniorenwoning en parkeerplaats is één btw-vrijgestelde prestatie
 • Ondanks vernietiging door curator van vaststellingovereenkomst geen btw-teruggaaf
 • Vordering op Belastingdienst is niet verrekenbaar met belasting. Proceskostenvergoeding
 • Vennoot kan voorziening vormen voor niet-betaalde huur ruitersportcentrum
 • Aandeelhouder kan verlies op middellijk gehouden lucratief belang niet in aftrek brengen
 • Rechtbank herziet informatiebeschikking gedeeltelijk
 • Hof 's-Hertogenbosch verwijst zaak over verlaagd btw-tarief voor verhuur fietsen naar Hof Den Haag
 • Rechtbank handhaaft legesaanslag van ruim € 1 miljoen
 • Bedrag vermogenstoets zorgtoeslag 2018 vastgesteld
 • Antwoord op vragen over afschaffing huurtoeslag voor bewoners vakantiewoningen
 • Navorderingsaanslag vanwege verzwegen Zwitserse (effecten)rekening gehandhaafd
 • Geen ruimte voor subjectivering bij verlengde navorderingstermijn
 • Vernietiging naheffingsaanslag omdat deze niet aan de belastingplichtige bekend is gemaakt
 • Hoger bedrag aftrekbare dieetkosten vanwege verschillende dieettyperingen
 • Navordering vanwege verzwegen inkomsten uit autohandel gehandhaafd
 • Hof verklaart forfaitaire berekeningswijze toeristenbelasting gemeente Oosterhout onverbindend
 • Wetenschapper terecht aangeslagen als binnenlands belastingplichtige
 • Staatssecretaris beantwoordt vragen wetgevingsoverleg Belastingplan 2018
 • Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018
 • Versoepeling overgangsrecht wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling
 • Aanpassing toepassing btw-nultarief op zeeschepen in Belastingplan 2018
 • Toezeggingen staatssecretaris bij wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties
 • Overschrijding redelijke termijn bij vaststellen immateriële schadevergoeding en invloed samenloop
 • Hof verzuimt te beoordelen of cellen en stellages onroerend zijn
 • Overschrijding van redelijke termijn en invloed samenloop
 • Hof liet in procedure over zuiveringsheffing stelling van belanghebbende ten onrechte onbesproken
 • Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij verouderde bestemmingsplannen
 • Geen BPM-teruggaaf bij export auto waarvoor nooit BPM is betaald
 • Aan btw onderworpen handeling niet nodig bij ‘eerste ingebruikneming’
 • Frankrijk mag bij latere verkoop geruilde aandelen volgens A-G HvJ EU belasting heffen over uitgestelde meerwaarde
 • Terechte IB-navordering na gebruik van valse inkoopfacturen
 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel uitfasering Hillen-aftrek
 • Afschaffen dividendbelasting in het belang van het vestigingsklimaat
 • Mrb-rekeningen voor vermiste auto moeten ondanks detentie toch worden betaald
 • Erfenis van oom belast tegen tarief behorende bij tariefgroep II
 • Summiere brief is niet gelijk te stellen met aangifte
 • Inspecteur stelt inkomen dga die geen aangifte doet, niet te hoog vast
 • Bulgarije handelt in strijd met EU-recht door btw-aftrek bij verleggingsregeling niet toe te staan
 • Verlenen van zorg aan drie familieleden leidt niet tot IB-ondernemerschap
 • Brievenbusadres leverancier voldoende voor btw-aftrek
 • Staatssecretaris geeft voorbeelden van niet-verrekenbare dividendbelasting
 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Belastingplan 2018
 • Staatssecretaris beantwoordt vragen over dividendbelasting
 • Verlies op leningen aan broer is niet aftrekbaar
 • Na vernietiging naheffingsaanslag mocht heffingsambtenaar aan hoorverzoek voorbijgaan
 • Niet-zakelijke uitgaven voor partner dga vormen ook winstuitdeling
 • Laden en lossen niet aannemelijk. Naheffingsaanslag parkeerbelasting gehandhaafd
 • Gemeente Nijmegen voert geen verboden inkomenspolitiek met gemeentelijke belastingen
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese...
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Impact lijkt mij beperkt tot zeer specifieke casussen waarin in een NL entiteit zowel deelnemingen (die niet... 2017-11-21 08:10:59.0
Een emotionele ingeving die gelukkig niet raakt aan de schriftelijke afspraken bij echtscheiding. Daarom heb ik bij... 2017-11-20 14:06:28.0
Interessant, maar die HR negeert toch die 24 maanden en kloot maar wat aan. 2017-11-16 08:33:20.0
Wie begrijpt r.o. 4.8 ? Uitzondering niet uit te sluiten volgens het Hof, terwijl er geen enkele aanleiding is voor die... 2017-11-12 17:43:28.0
Agree on this one 2017-11-09 10:49:42.0