VN Vandaag

 • Box 3-heffing ontbeert niet elke redelijke grond. Proefprocedure
 • Interne taxatiedossiers en schermprints van WOZ-beschikkingen zijn volgens A-G gedingstukken
 • WOZ-waardering met TIOX-rekenmodel voldoet niet aan taxatiewijzer agrarisch
 • BsGW Limburg moet WOZ-bezwaarmakers alsnog horen
 • Hof verhoogt door rechtbank toegekende proceskostenvergoeding in WOZ-zaak
 • WOZ-waarde supermarkt is gelijk aan verkoopprijs in verhuurde staat
 • Hof vermindert IB-navorderingsaanslag voor (fictieve) vervreemding ab-aandelen bij overlijden
 • Anesthesiemasker is katheter en coaxiaal beademingssysteem vormt toebehoren van katheter
 • Geen strijd met gelijkheidsbeginsel door belasten uitkering ongevallenverzekering
 • Te betalen belasting bijtelling auto van zaak is niet aftrekbaar als zorgkosten
 • Bedrag bestemd voor de kinderen aan de moeder uitbetaald is geen aftrekbare partneralimentatie
 • Belastingrechter niet bevoegd bij door Minister BuZa geheven rechten voor paspoort
 • Proceskostenvergoeding bij vernietiging van belastingaanslag of boetebeschikking
 • Boete voor DGA wegens achterwege blijven suppletieaangifte omzetbelasting
 • KSB-heffing over opbrengsten van Pokerstars.eu in strijd met EU-recht
 • Geen voortdurende mrb-vrijstelling voor oldtimer op diesel
 • Alsnog hogere IB-aanslag en boete voor producent van xtc-pillen
 • Ook een gebrekkige uitspraak op bezwaar is een uitspraak op bezwaar
 • Vof kan geen inhoudingsplichtige zijn vóór haar totstandkoming
 • Geen strijd met EU-recht bij heffing KSB in jaren 2006 - 2008
 • Kwijtscheldingswinstvrijstelling bij borgstelling van € 150.000 en betaling van € 30.000
 • Informatiebeschikking moet betrekking hebben op gegevens van feitelijke aard
 • Verhoging WOZ-waarde ook mogelijk voor lopende procedures van vóór 1 oktober 2015
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die éénjarig maatwerkopleidingstraject volgen
 • Verlies geliquideerde moedermaatschappij oude f.e. gaat verloren
 • Belanghebbende maakt aftrek van zorgkosten, giften en scholingsuitgaven niet aannemelijk
 • Ab-inkomen terecht voor helft aan echtgenote toegerekend
 • Rechtbank verlaagt WOZ-waarden van portiekflats in gemeente Den Haag
 • Hongaarse MRB in strijd met EU-recht
 • Btw-aftrekverbod bij transacties met Roemeense ‘inactieven’ in strijd met EU-recht
 • Heffing Brits zegelrecht bij beursintroductie Air Berlin in strijd met EU-recht
 • Hof van Justitie EU verklaart zich onbevoegd in zaak die op Martinique speelt
 • Rechtbank stelt WOZ-waarde winkelpand in goede justitie vast
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Wajong-uitkering kwalificeert als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking
 • Bij constructie betrokken natuurlijke persoon is ‘schuldenaar’ ex art. 201 lid 3 CDW
 • Maatmanberekening inspecteur correct in kader berekening aftrek extra vervoerskosten
 • Door rechtbank verminderde aanslag ib/pvv en vergrijpboete in hoger beroep gehandhaafd
 • Wijziging besluit over administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen voor de omzetbelasting
 • Rechtbank stelt WOZ-waarde winkelpand in goede justitie vast
 • Inspecteur mocht resultaten boekenonderzoek 2012 niet extrapoleren naar andere jaren
 • Navordering in kader Project Bank Zonder Naam tijdig en tot juiste bedrag
 • Rechtbank verwerpt verzoek X om hogere aftrek specifieke zorgkosten
 • Kosten van renteswap niet aftrekbaar: zij vormen geen renten van schulden
 • Geen verband tussen verdiepingsvloer appartement en WOZ-waarde
 • Btw-naheffingsaanslag voor glazenwasser is wel correct
 • Inspecteur maakt met verzendrapport tijdige en correcte verzending aanslagbiljet aannemelijk
 • Hoger beroep tegen aanslag landinrichtingsrente verworpen
 • Overschrijding redelijke termijn hoger beroep leidt tot schadevergoeding voor zwartspaarder
 • Nederland hoeft slechts 15% aan Franse dividendbelasting te verrekenen
 • Nieuw terrasscherm en nieuwe screens vormen aftrekbare onderhoudskosten monumentenpand
 • Prejudiciële vragen over recht op teruggaaf dividendbelasting voor Duits beleggingsfonds
 • Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over verrekening btw-teruggaven bij Eurocommerce-faillissement
 • Bezwaren tegen aangiften kansspelbelasting niet-ontvankelijk als belasting niet is betaald
 • Bezwaren tegen aangiften kansspelbelasting niet-ontvankelijk als belasting niet is betaald
 • Verhuurder maakt individuele buitensporige last bij verhuurderheffing niet aannemelijk
 • Verhuurderheffing voldoet aan de ‘lawful-eis’
 • Fair balance tussen de belangen van betrokken individu en algemeen belang bij verhuurderheffing
 • Verhuurderheffing streeft legitiem doel in algemeen belang na
 • Verhuurderheffing niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

zeer interressant 2017-10-21 10:49:35.0
Het ligt niet voor de hand dat de premies v.v. over de gehele eerste schijf (met lagere percentages) worden geheven,... 2017-10-20 15:58:47.0
Inderdaad. Verder open deuren van Vermeend. Die klimaatrevolutie is a hoax. Verder wat weet een jurist als Vermeend die... 2017-10-20 11:24:20.0
Prachtig verhaal over IOT Willem Vermeed. Digitaal oplossingen bedenken is één, het helder en begrijpelijk uitleggen aan... 2017-10-20 09:36:27.0
Mooi resultaat voor de belastingplichtige, maar een oordeel dat afwijkt van de jurisprudentie. Zelfs als de wet na de... 2017-10-17 20:02:13.0