VN Vandaag

 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in loondienst werkend bij Luxemburgse vennootschap
 • Rechter moet volgens A-G HvJ EU frauduleus verkregen E 101-verklaringen kunnen vernietigen
 • Belastingrente vloeit voort uit de wet
 • Onherroepelijke A1-verklaring is bindend voor Rijnvarende
 • Vertrouwensbeginsel belet naheffing wegens onjuiste sectorindeling
 • Prejudiciële vraag aan HvJ EU over premieplicht van zeevarende uit Letland
 • Reactie staatssecretaris op vraag over invulling van motie over ‘papieren inkomen’
 • Premiepercentages sectorfondsen 2018 vastgesteld
 • Geen AOW voor Oostenrijkers die in jaren ‘60 voor HAL werkten
 • PGB-fraude is belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 • Premieplicht AOW vanwege verhoogde AOW-leeftijd
 • Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen voor middellijk aandeelhoudster
 • Wijziging Besluit fondsen en spaarregelingen. Introductie van de private financiering van het ‘derde WW-jaar’
 • Geen bijstand volgens A-G voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Skilerares die tijdelijk in Oostenrijk werkt pleegt werkzaamheden op het grondgebied van twee lidstaten uit te oefenen
 • Sectorindeling is onherroepelijk door niet-ontvankelijk bezwaar
 • Prejudiciële vraag over afgifte A1-verklaringen voor derdelanders
 • Geen AOW-verzekering voor werknemer Eurojust
 • Aankondiging reparatiewetgeving eigenrisicodragers WGA
 • Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende die voor Luxemburgse werkgever werkt
 • Op kapitein van binnenvaartschip is Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende ondanks inbreng E106-formulier
 • België gebonden aan door Svb afgegeven detacheringsverklaring
 • Premieconstructie voor seizoenswerkers in aspergeteelt faalt
 • Steward op zeeschip is volgens A-G niet premieplichtig in Nederland
 • Gepensioneerde EU-ambtenaar niet verplicht verzekerd voor AWBZ bij verrichten werk in Nederland
 • Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China
 • Marginale werkzaamheden onbelangrijk bij vaststellen van toepassing zijnde nationale socialezekerheidswetgeving
 • Verschil in premies vormt rechtvaardiging voor bevriezing uitzonderingsbepaling uitzendsector
 • Herziening sectorindeling vanwege aard van de verrichte werkzaamheden
 • Geen lage sectorpremies omdat werkgever omvang van werkzaamheden niet vooraf heeft vastgelegd
 • Ondanks ongelijke behandeling blijft aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in stand
 • Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen
 • Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Zweden mag volgens A-G proratiseringsmethodiek niet toepassen bij berekening pensioen
 • Uitgezonden Belg is niet belasting- en premieplichtig in Nederland
 • Franse EU-ambtenaar hoeft geen bijdrage aan het Franse socialezekerheidsstelsel te betalen
 • Hof merkt aannemersbedrijf voor sectorindeling werknemersverzekeringen aan als hoveniersbedrijf
 • Afgegeven E 101-verklaring is bindend voor zowel socialezekerheidsorganen als rechterlijke instanties
 • Prejudiciële vragen over zeevarende en EG-Verordening nr. 883/2004
 • Zwangerschap en bevalling hebben geen invloed op gedifferentieerd LB-premie
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor Rijnvarende
 • Letselschadeuitkeringen behoren tot het verzamelinkomen
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor werknemer in binnenvaart
 • Voormalig ponypark/speeltuin terecht ingedeeld in sector 54 (Cultuur)
 • Hoge Raad moet volgens A-G prejudiciële vragen stellen over gevolgen Duitse mini-jobs
 • Agrarisch uitzendbureau is hoge WW-premie verschuldigd
 • Staatssecretaris voldoet aan Wob-verzoek over sectorindelingen
 • Zeevarende die voor Zwitserse werkgever werkt premieplichtig in Nederland
 • Geen PVV-vrijstelling als geen werkzaamheden in België zijn verricht
 • Met geringe Belgische thuiswerkzaamheden hoeft Nederland volgens A-G geen rekening te houden
 • Nederlandse wetgeving volgens A-G van toepassing tijdens onbetaald verlof ski-lerares
 • Vervaardiger van ramen en schuifpuien aangemerkt als aannemer in de bouw
 • Nederlandse premieplicht over Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Pensioenafkooopsom terecht in het geheel in de heffingsgrondslag begrepen
 • Geen premieplicht voor Poolse seizoenskracht
 • Geen Nederlandse expatregeling voor grenswerkers
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese...
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Interessant, maar die HR negeert toch die 24 maanden en kloot maar wat aan. 2017-11-16 08:33:20.0
Wie begrijpt r.o. 4.8 ? Uitzondering niet uit te sluiten volgens het Hof, terwijl er geen enkele aanleiding is voor die... 2017-11-12 17:43:28.0
Agree on this one 2017-11-09 10:49:42.0
Het huurwaardeforfait is een beperkte correctie op de rente aftrek, het matige het verschil in loonheffing percentage.... 2017-11-08 09:57:37.0
Wanneer wordt er een einde gemaakt aan de willekeur van de waterschappen. Deze lasten horen gewoon uit de algemene... 2017-11-06 11:07:10.0