VN Vandaag

 • België gebonden aan door Svb afgegeven detacheringsverklaring
 • Premieconstructie voor seizoenswerkers in aspergeteelt faalt
 • Steward op zeeschip is volgens A-G niet premieplichtig in Nederland
 • Gepensioneerde EU-ambtenaar niet verplicht verzekerd voor AWBZ bij verrichten werk in Nederland
 • Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China
 • Marginale werkzaamheden onbelangrijk bij vaststellen van toepassing zijnde nationale socialezekerheidswetgeving
 • Verschil in premies vormt rechtvaardiging voor bevriezing uitzonderingsbepaling uitzendsector
 • Herziening sectorindeling vanwege aard van de verrichte werkzaamheden
 • Geen lage sectorpremies omdat werkgever omvang van werkzaamheden niet vooraf heeft vastgelegd
 • Ondanks ongelijke behandeling blijft aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in stand
 • Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen
 • Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Zweden mag volgens A-G proratiseringsmethodiek niet toepassen bij berekening pensioen
 • Uitgezonden Belg is niet belasting- en premieplichtig in Nederland
 • Franse EU-ambtenaar hoeft geen bijdrage aan het Franse socialezekerheidsstelsel te betalen
 • Hof merkt aannemersbedrijf voor sectorindeling werknemersverzekeringen aan als hoveniersbedrijf
 • Afgegeven E 101-verklaring is bindend voor zowel socialezekerheidsorganen als rechterlijke instanties
 • Prejudiciële vragen over zeevarende en EG-Verordening nr. 883/2004
 • Zwangerschap en bevalling hebben geen invloed op gedifferentieerd LB-premie
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor Rijnvarende
 • Letselschadeuitkeringen behoren tot het verzamelinkomen
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor werknemer in binnenvaart
 • Voormalig ponypark/speeltuin terecht ingedeeld in sector 54 (Cultuur)
 • Hoge Raad moet volgens A-G prejudiciële vragen stellen over gevolgen Duitse mini-jobs
 • Agrarisch uitzendbureau is hoge WW-premie verschuldigd
 • Staatssecretaris voldoet aan Wob-verzoek over sectorindelingen
 • Zeevarende die voor Zwitserse werkgever werkt premieplichtig in Nederland
 • Geen PVV-vrijstelling als geen werkzaamheden in België zijn verricht
 • Met geringe Belgische thuiswerkzaamheden hoeft Nederland volgens A-G geen rekening te houden
 • Nederlandse wetgeving volgens A-G van toepassing tijdens onbetaald verlof ski-lerares
 • Vervaardiger van ramen en schuifpuien aangemerkt als aannemer in de bouw
 • Nederlandse premieplicht over Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Pensioenafkooopsom terecht in het geheel in de heffingsgrondslag begrepen
 • Geen premieplicht voor Poolse seizoenskracht
 • Geen Nederlandse expatregeling voor grenswerkers
 • Kapitein op binnenvaartschip met Nederlandse Rijnvaartverklaring niet verplicht verzekerd
 • Nederlandse belasting- en verzekeringsplicht voor in België wonende persoon
 • Nederlandse echtgenote van diplomaat niet verplicht AOW-verzekerd
 • Bij vaststellen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geen rekening houden met betaalde lijfrentepremie
 • Recht op basisbeurs kind verhindert aftrek uitgaven voor levensonderhoud bij ouder
 • Voorstel wijziging Verordening coördinatie socialezekerheidsstelsels
 • Afgegeven, niet-ingetrokken, E 101-verklaring is bindend voor ontvangende lidstaat
 • Geen Nederlandse premieplicht voor Nederbelg die deels vanuit huis in België programmeerwerk verricht
 • Pensioenafkooopsom terecht in het geheel in de heffingsgrondslag begrepen
 • Publicatie loonbelasting- en premietabellen in tabelviewer op site van Belastingdienst
 • Premieplicht in Nederland door verplichte AOW-verzekering
 • Premiepercentage Wlz 2017 vastgesteld
 • Ook bij aanslag zorgverzekeringswet hebben verrekenbare verliezen invloed op kwijtscheldingswinstvrijstelling
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Cypriotische en Luxemburgse werkgever
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Luxemburgse werkgever
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Cypriotische werkgever
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Luxemburgse werkgever
 • Voor emigratie ontvangen PGB belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Inwerkingtreding Wet stroomlijning loonkostensubsidie
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in loondienst werkend bij Luxemburgse vennootschap
 • Premiepercentages 2017 vastgesteld
 • Prostituees staan niet in dienstbetrekking tot vereniging voor prostituees
 • Aan CvZ betaalde met AWBZ-premie overeenkomende bijdrage is geen IB-voorheffing
 • Onjuiste voorlopige teruggaaf mag bij definitieve aanslag worden verrekend
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak,...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0
Prima arrest Henk. Volledig in lijn met eerder arrest inzake valutaverlies op een omgezette Zwitserse hypotheek weer... 2017-07-17 17:05:01.0