VN Vandaag

 • Ondanks ongelijke behandeling blijft aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in stand
 • Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen
 • Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Zweden mag volgens A-G proratiseringsmethodiek niet toepassen bij berekening pensioen
 • Uitgezonden Belg is niet belasting- en premieplichtig in Nederland
 • Franse EU-ambtenaar hoeft geen bijdrage aan het Franse socialezekerheidsstelsel te betalen
 • Hof merkt aannemersbedrijf voor sectorindeling werknemersverzekeringen aan als hoveniersbedrijf
 • Afgegeven E 101-verklaring is bindend voor zowel socialezekerheidsorganen als rechterlijke instanties
 • Prejudiciële vragen over zeevarende en EG-Verordening nr. 883/2004
 • Zwangerschap en bevalling hebben geen invloed op gedifferentieerd LB-premie
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor Rijnvarende
 • Letselschadeuitkeringen behoren tot het verzamelinkomen
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor werknemer in binnenvaart
 • Voormalig ponypark/speeltuin terecht ingedeeld in sector 54 (Cultuur)
 • Hoge Raad moet volgens A-G prejudiciële vragen stellen over gevolgen Duitse mini-jobs
 • Agrarisch uitzendbureau is hoge WW-premie verschuldigd
 • Staatssecretaris voldoet aan Wob-verzoek over sectorindelingen
 • Zeevarende die voor Zwitserse werkgever werkt premieplichtig in Nederland
 • Geen PVV-vrijstelling als geen werkzaamheden in België zijn verricht
 • Met geringe Belgische thuiswerkzaamheden hoeft Nederland volgens A-G geen rekening te houden
 • Nederlandse wetgeving volgens A-G van toepassing tijdens onbetaald verlof ski-lerares
 • Vervaardiger van ramen en schuifpuien aangemerkt als aannemer in de bouw
 • Nederlandse premieplicht over Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Pensioenafkooopsom terecht in het geheel in de heffingsgrondslag begrepen
 • Geen premieplicht voor Poolse seizoenskracht
 • Geen Nederlandse expatregeling voor grenswerkers
 • Kapitein op binnenvaartschip met Nederlandse Rijnvaartverklaring niet verplicht verzekerd
 • Nederlandse belasting- en verzekeringsplicht voor in België wonende persoon
 • Nederlandse echtgenote van diplomaat niet verplicht AOW-verzekerd
 • Bij vaststellen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geen rekening houden met betaalde lijfrentepremie
 • Recht op basisbeurs kind verhindert aftrek uitgaven voor levensonderhoud bij ouder
 • Voorstel wijziging Verordening coördinatie socialezekerheidsstelsels
 • Afgegeven, niet-ingetrokken, E 101-verklaring is bindend voor ontvangende lidstaat
 • Geen Nederlandse premieplicht voor Nederbelg die deels vanuit huis in België programmeerwerk verricht
 • Pensioenafkooopsom terecht in het geheel in de heffingsgrondslag begrepen
 • Publicatie loonbelasting- en premietabellen in tabelviewer op site van Belastingdienst
 • Premieplicht in Nederland door verplichte AOW-verzekering
 • Premiepercentage Wlz 2017 vastgesteld
 • Ook bij aanslag zorgverzekeringswet hebben verrekenbare verliezen invloed op kwijtscheldingswinstvrijstelling
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Cypriotische en Luxemburgse werkgever
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Luxemburgse werkgever
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Cypriotische werkgever
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Luxemburgse werkgever
 • Voor emigratie ontvangen PGB belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Inwerkingtreding Wet stroomlijning loonkostensubsidie
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in loondienst werkend bij Luxemburgse vennootschap
 • Premiepercentages 2017 vastgesteld
 • Prostituees staan niet in dienstbetrekking tot vereniging voor prostituees
 • Aan CvZ betaalde met AWBZ-premie overeenkomende bijdrage is geen IB-voorheffing
 • Onjuiste voorlopige teruggaaf mag bij definitieve aanslag worden verrekend
 • Wet stroomlijning loonkostensubsidie in Staatsblad
 • Nederlandse echtgenote van diplomaat volgens A-G niet verplicht AOW-verzekerd
 • AWBZ-premie en Zvw-premie over Italiaans staatspensioen
 • Geen Nederlands standaardverdrag voor bilaterale socialezekerheidsverdragen
 • Wijziging Boetebesluit socialezekerheidswetten per 1 januari 2017
 • Ook payrollbedrijven zonder allocatiefunctie horen thuis in sector Uitzendbedrijven
 • Geen AOW voor Oostenrijkers die in jaren ‘60 voor HAL werkten
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende die werkt voor Nederlandse exploitant rijnaak
 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan...
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om...
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0