VN Vandaag

 • Geen AOW voor Oostenrijkers die in jaren ‘60 voor HAL werkten
 • PGB-fraude is belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 • Premieplicht AOW vanwege verhoogde AOW-leeftijd
 • Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen voor middellijk aandeelhoudster
 • Wijziging Besluit fondsen en spaarregelingen. Introductie van de private financiering van het ‘derde WW-jaar’
 • Geen bijstand volgens A-G voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Skilerares die tijdelijk in Oostenrijk werkt pleegt werkzaamheden op het grondgebied van twee lidstaten uit te oefenen
 • Sectorindeling is onherroepelijk door niet-ontvankelijk bezwaar
 • Prejudiciële vraag over afgifte A1-verklaringen voor derdelanders
 • Geen AOW-verzekering voor werknemer Eurojust
 • Aankondiging reparatiewetgeving eigenrisicodragers WGA
 • Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende die voor Luxemburgse werkgever werkt
 • Op kapitein van binnenvaartschip is Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende ondanks inbreng E106-formulier
 • België gebonden aan door Svb afgegeven detacheringsverklaring
 • Premieconstructie voor seizoenswerkers in aspergeteelt faalt
 • Steward op zeeschip is volgens A-G niet premieplichtig in Nederland
 • Gepensioneerde EU-ambtenaar niet verplicht verzekerd voor AWBZ bij verrichten werk in Nederland
 • Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China
 • Marginale werkzaamheden onbelangrijk bij vaststellen van toepassing zijnde nationale socialezekerheidswetgeving
 • Verschil in premies vormt rechtvaardiging voor bevriezing uitzonderingsbepaling uitzendsector
 • Herziening sectorindeling vanwege aard van de verrichte werkzaamheden
 • Geen lage sectorpremies omdat werkgever omvang van werkzaamheden niet vooraf heeft vastgelegd
 • Ondanks ongelijke behandeling blijft aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in stand
 • Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen
 • Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Zweden mag volgens A-G proratiseringsmethodiek niet toepassen bij berekening pensioen
 • Uitgezonden Belg is niet belasting- en premieplichtig in Nederland
 • Franse EU-ambtenaar hoeft geen bijdrage aan het Franse socialezekerheidsstelsel te betalen
 • Hof merkt aannemersbedrijf voor sectorindeling werknemersverzekeringen aan als hoveniersbedrijf
 • Afgegeven E 101-verklaring is bindend voor zowel socialezekerheidsorganen als rechterlijke instanties
 • Prejudiciële vragen over zeevarende en EG-Verordening nr. 883/2004
 • Zwangerschap en bevalling hebben geen invloed op gedifferentieerd LB-premie
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor Rijnvarende
 • Letselschadeuitkeringen behoren tot het verzamelinkomen
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor werknemer in binnenvaart
 • Voormalig ponypark/speeltuin terecht ingedeeld in sector 54 (Cultuur)
 • Hoge Raad moet volgens A-G prejudiciële vragen stellen over gevolgen Duitse mini-jobs
 • Agrarisch uitzendbureau is hoge WW-premie verschuldigd
 • Staatssecretaris voldoet aan Wob-verzoek over sectorindelingen
 • Zeevarende die voor Zwitserse werkgever werkt premieplichtig in Nederland
 • Geen PVV-vrijstelling als geen werkzaamheden in België zijn verricht
 • Met geringe Belgische thuiswerkzaamheden hoeft Nederland volgens A-G geen rekening te houden
 • Nederlandse wetgeving volgens A-G van toepassing tijdens onbetaald verlof ski-lerares
 • Vervaardiger van ramen en schuifpuien aangemerkt als aannemer in de bouw
 • Nederlandse premieplicht over Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Pensioenafkooopsom terecht in het geheel in de heffingsgrondslag begrepen
 • Geen premieplicht voor Poolse seizoenskracht
 • Geen Nederlandse expatregeling voor grenswerkers
 • Kapitein op binnenvaartschip met Nederlandse Rijnvaartverklaring niet verplicht verzekerd
 • Nederlandse belasting- en verzekeringsplicht voor in België wonende persoon
 • Nederlandse echtgenote van diplomaat niet verplicht AOW-verzekerd
 • Bij vaststellen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geen rekening houden met betaalde lijfrentepremie
 • Recht op basisbeurs kind verhindert aftrek uitgaven voor levensonderhoud bij ouder
 • Voorstel wijziging Verordening coördinatie socialezekerheidsstelsels
 • Afgegeven, niet-ingetrokken, E 101-verklaring is bindend voor ontvangende lidstaat
 • Geen Nederlandse premieplicht voor Nederbelg die deels vanuit huis in België programmeerwerk verricht
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

zeer interressant 2017-10-21 10:49:35.0
Het ligt niet voor de hand dat de premies v.v. over de gehele eerste schijf (met lagere percentages) worden geheven,... 2017-10-20 15:58:47.0
Inderdaad. Verder open deuren van Vermeend. Die klimaatrevolutie is a hoax. Verder wat weet een jurist als Vermeend die... 2017-10-20 11:24:20.0
Prachtig verhaal over IOT Willem Vermeed. Digitaal oplossingen bedenken is één, het helder en begrijpelijk uitleggen aan... 2017-10-20 09:36:27.0
Mooi resultaat voor de belastingplichtige, maar een oordeel dat afwijkt van de jurisprudentie. Zelfs als de wet na de... 2017-10-17 20:02:13.0