VN Vandaag

 • Vrijspraak voor betrokkenheid bij onjuiste btw-aangiften van fiscale eenheid
 • Vrijspraak voor betrokkenheid bij onjuiste btw-aangiften van fiscale eenheid
 • Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend
 • Verplichting om gegevens en inlichtingen te verstrekken niet aan termijn gebonden
 • Kwaliteitsregeling slachtvee is geen verzekering
 • Inroepen actio pauliana leidt niet tot recht op btw-teruggaaf
 • Wet beperking wettelijke gemeenschap
 • Inwerkingtreding wet versterking positie curator
 • Beperking wettelijke gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018
 • Wet versterking positie curator in Staatsblad
 • Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen
 • Schadevergoeding verschuldigd in kader bestuurdersaansprakelijkheid niet aftrekbaar als negatief loon of negatief row
 • Langstlevende onder wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen niet slechter af
 • Rechter hoeft dwangsom om schuldenaar tot nakoming te prikkelen niet te maximeren
 • Dga Farm Frites handelt niet in strijd met de schadebeperkingsplicht
 • Geen nieuwe fiscale gevolgen onder wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen
 • Tijdens afkoelingsperiode door SVB gelegd bodembeslag sorteert geen effect
 • Gevolgen wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen voor tbs-regeling
 • Geen ingewikkelde fiscale berekeningen onder wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen
 • Door mondeling aanbod niet onmiddellijk te accepteren kan inspecteur niet navorderen
 • Personenvennootschap: particulier initiatief voor een nieuwe regeling
 • Tegen wie moet doorgeprocedeerd worden na juridische fusie van gedagvaarde partij gevolgd door zuivere splitsing?
 • Rechter veroordeelt belastingadviseur tot taakstraf en geldboete wegens betrokkenheid bij SPF
 • Privaatrechtelijke dienstbetrekking en geen overeenkomst van opdracht ondanks bepalingen in managementovereenkomst
 • Terechte navordering en boete voor niet aangeven van alimentatie
 • Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I naar Eerste Kamer
 • Nadere uitleg over UBO-register
 • Initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap heeft geen fiscale gevolgen
 • Moedermaatschappij in f.e. heeft recht op VPB-teruggaaf
 • Kosten illegale inkomsten worden achteraf gecorrigeerd
 • Wetsvoorstel versterking positie curator
 • Inkomsten uit hennepkwekerij door fiscus niet bewezen
 • Ontvanger geeft positie als separatist niet prijs
 • Wet continuïteit ondernemingen I ingediend
 • Wetsvoorstel civiel bestuursverbod aangenomen door Tweede Kamer
 • Antwoord op vragen over ten onrechte opvragen van inkomensdata door verhuurders
 • Ondanks dading met dochtermaatschappij blijft moedermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk door art. 403-verklaring
 • Ondernemingskamer moet zelfstandig schadeloosstelling bij onteigening SNS vaststellen
 • Schenking kwalificeert niet als het nakomen van een natuurlijke verbintenis en is dus belast
 • Civiele rechter moet uitspraak afstemmen met fiscale (bodem)rechter
 • Ontslag van instantie en niet-ontvankelijkheid hoger beroep
 • Gedwongen gegevensverstrekking in strijd met verbod op zelfincriminatie
 • Ava kan besluit tot ontbinding bv herroepen
 • Terugbetaalde bijstand is niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting
 • Uitvoeringswet Verordening erfrecht
 • Omkering bewijslast vanwege niet-aangegeven inkomsten uit hennepteelt
 • Verwijzingshof moet onderzoeken of echtpaar onzakelijk handelde bij aangaan lening
 • Versterking belastingdiensten in ontwikkelingslanden
 • Werknemer bewijst ondanks tekortschietende administratie dat bijtelling privégebruik auto achterwege moet blijven
 • Saldomethode verruimd omdat belanghebbende aantoont premieaftrek te hebben verzuimd
 • Inkeerregeling alleen mogelijk voor rekening bij Dresdner Bank niet voor rekening bij KB-Lux
 • Wetswijziging geen reden voor teruggaaf schenkingsrecht
 • Wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen bedrag pas aftrekbaar bij terugbetaling
 • Onzorgvuldige liquidatie van vennootschappen leidt tot onbehoorlijk bestuur
 • Faillissement vanwege openstaande belastingaanslagen
 • Inspecteur heeft boeten bij inkeer in 2010 juist vastgesteld
 • Beroep op 'oude' inkeerregeling faalt
 • Verlengde navorderingstermijn wordt verlengd met duur uitstel
 • Herroeping liquidatie moet door KvK worden ingeschreven
 • Betaling helft verkoopwinst aan echtgenote is geen schenking maar voldoening aan verrekenverplichting
1  2   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan...
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om...
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0