VN Vandaag

 • Nieuw kaderbesluit bpm
 • Oud en Nieuwnummer Vakstudie Nieuws
 • Wijziging Regeling zorgverzekering
 • Staffelbesluit 2015. Beschikbare-premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
 • RDA-percentage blijft 60
 • Publicatie Milieulijst 2015
 • Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 • Wijziging Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
 • Wijziging beleidsbesluit over fiscale eenheid. Goedkeuring voor zustermaatschappijen en moeder- en kleindochtermaatschappij
 • Bijstellingsregeling accijns, BPM, MRB, BZM, milieuheffingen en Provinciewet 2015
 • Wijziging Leidraad Invordering 2008
 • Verzamelregeling uitgebracht
 • Bijstellingsregeling directe belastingen 2015
 • Aanpassing beleidsbesluit over kapitaal- en spaarverzekering eigen woning
 • Aanpassingsregeling Wet langdurige zorg
 • Nieuw kaderbesluit motorrijtuigenbelasting
 • Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
 • Inspecteur merkt contante betaling aan dga terecht aan als uitdeling
 • Marktrente 2014 vastgesteld
 • Diverse besluiten ingetrokken
 • Actualisatie beleidsbesluit over vrijgesteld loon en vergoedingen
 • Volgen deelkwalificatie volgens hof voldoende voor recht op afdrachtvermindering onderwijs
 • Besluit langdurige zorg
 • Verzamelbesluit uitgebracht
 • Wet langdurige zorg
 • Zesmaandenregeling bij samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Aanpassing besluit
 • Belastingplan 2015 in Staatsblad
 • Nederland heeft heffingsrecht over ontslagvergoeding van naar Nederland terug...
 • Geen cultuurgrondvrijstelling voor exploitant paardenbedrijf
 • Verlaagd btw-tarief voor growkits met pootgoed voor paddo's
 • Waardesprong appartementen door kluswerkzaamheden geen ROW
 • Aanpassing fraudebestrijding in sociale zekerheid
 • Pensioenfonds valt niet als gemeenschappelijk beleggingsfonds onder btw-vrijstelling
 • Legesheffing mogelijk voor bouwaanvraag door woningcorporatie
 • Hof verhoogt door rechtbank toegekende proceskostenvergoeding
 • Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015
 • Hof verlaagt WOZ-waarde semi-bungalow met 11.000 euro
 • Wetsvoorstel modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen naar Eerste Kamer
 • Hof verlaagt WOZ-waarde appartement tot koopsom
 • Aankondiging Bijzondere nummers Vakstudie Nieuws
 • Forse kritiek Nationale ombudsman op trage Belastingdienst/Toeslagen
 • Tweede Kamerbehandeling wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen uitgesteld
 • Verwijzingshof moet volgens A-G duidelijkheid scheppen over afspraken over navordering
 • Vernietiging informatiebeschikkingen vanwege 'fishing expedition'
 • Uitblijven reactie op hooruitnodiging is nog geen afstandverklaring
 • Hof moet alsnog onderzoeken of indiener griffierecht niet kan b...
 • (Navorderings)aanslagen zwartspaarder gehandhaafd
 • Geen woondelenvrijstelling voor behandelcentrum jongeren met complexe gedragsproblemen
 • Slechte gezondheid geen excuus voor niet verstrekken van informatie betreffende buitenlandse bankrekening
 • Vaststellingsovereenkomst over KB Lux is bindend en definitief
 • Antwoord op vragen over getuigenissen door belastingambtenaren
 • Verlengde navordering voor belegging bij Interpolis Luxembourg
 • Indexering griffierechten
 • Nederland gaat informatie over rulings uitwisselen
 • Proceshouding gemachtigde reden voor lagere proceskostenvergoeding
 • Geen bezwaar mogelijk tegen 'Mededeling Loonheffingen Correctieverplichting'
 • Pseudo-eindheffing hoog loon niet in strijd met Europees recht
 • Belastingdienst/Toeslagen komt toezegging over betaling toeslagen te lang niet na
 • Inspecteur moet anonieme klikbrief alsnog integraal overleggen
 • Wijziging Regeling Wfsv
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese...
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Interessant, maar die HR negeert toch die 24 maanden en kloot maar wat aan. 2017-11-16 08:33:20.0
Wie begrijpt r.o. 4.8 ? Uitzondering niet uit te sluiten volgens het Hof, terwijl er geen enkele aanleiding is voor die... 2017-11-12 17:43:28.0
Agree on this one 2017-11-09 10:49:42.0
Het huurwaardeforfait is een beperkte correctie op de rente aftrek, het matige het verschil in loonheffing percentage.... 2017-11-08 09:57:37.0
Wanneer wordt er een einde gemaakt aan de willekeur van de waterschappen. Deze lasten horen gewoon uit de algemene... 2017-11-06 11:07:10.0