VN Vandaag

 • Nieuw kaderbesluit bpm
 • Oud en Nieuwnummer Vakstudie Nieuws
 • Wijziging Regeling zorgverzekering
 • Staffelbesluit 2015. Beschikbare-premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
 • RDA-percentage blijft 60
 • Publicatie Milieulijst 2015
 • Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 • Wijziging Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
 • Wijziging beleidsbesluit over fiscale eenheid. Goedkeuring voor zustermaatschappijen en moeder- en kleindochtermaatschappij
 • Bijstellingsregeling accijns, BPM, MRB, BZM, milieuheffingen en Provinciewet 2015
 • Wijziging Leidraad Invordering 2008
 • Verzamelregeling uitgebracht
 • Bijstellingsregeling directe belastingen 2015
 • Aanpassing beleidsbesluit over kapitaal- en spaarverzekering eigen woning
 • Aanpassingsregeling Wet langdurige zorg
 • Nieuw kaderbesluit motorrijtuigenbelasting
 • Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
 • Inspecteur merkt contante betaling aan dga terecht aan als uitdeling
 • Marktrente 2014 vastgesteld
 • Diverse besluiten ingetrokken
 • Actualisatie beleidsbesluit over vrijgesteld loon en vergoedingen
 • Volgen deelkwalificatie volgens hof voldoende voor recht op afdrachtvermindering onderwijs
 • Besluit langdurige zorg
 • Verzamelbesluit uitgebracht
 • Wet langdurige zorg
 • Zesmaandenregeling bij samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Aanpassing besluit
 • Belastingplan 2015 in Staatsblad
 • Nederland heeft heffingsrecht over ontslagvergoeding van naar Nederland terug...
 • Geen cultuurgrondvrijstelling voor exploitant paardenbedrijf
 • Verlaagd btw-tarief voor growkits met pootgoed voor paddo's
 • Waardesprong appartementen door kluswerkzaamheden geen ROW
 • Aanpassing fraudebestrijding in sociale zekerheid
 • Pensioenfonds valt niet als gemeenschappelijk beleggingsfonds onder btw-vrijstelling
 • Legesheffing mogelijk voor bouwaanvraag door woningcorporatie
 • Hof verhoogt door rechtbank toegekende proceskostenvergoeding
 • Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015
 • Hof verlaagt WOZ-waarde semi-bungalow met 11.000 euro
 • Wetsvoorstel modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen naar Eerste Kamer
 • Hof verlaagt WOZ-waarde appartement tot koopsom
 • Aankondiging Bijzondere nummers Vakstudie Nieuws
 • Forse kritiek Nationale ombudsman op trage Belastingdienst/Toeslagen
 • Tweede Kamerbehandeling wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen uitgesteld
 • Verwijzingshof moet volgens A-G duidelijkheid scheppen over afspraken over navordering
 • Vernietiging informatiebeschikkingen vanwege 'fishing expedition'
 • Uitblijven reactie op hooruitnodiging is nog geen afstandverklaring
 • Hof moet alsnog onderzoeken of indiener griffierecht niet kan b...
 • (Navorderings)aanslagen zwartspaarder gehandhaafd
 • Geen woondelenvrijstelling voor behandelcentrum jongeren met complexe gedragsproblemen
 • Slechte gezondheid geen excuus voor niet verstrekken van informatie betreffende buitenlandse bankrekening
 • Vaststellingsovereenkomst over KB Lux is bindend en definitief
 • Antwoord op vragen over getuigenissen door belastingambtenaren
 • Verlengde navordering voor belegging bij Interpolis Luxembourg
 • Indexering griffierechten
 • Nederland gaat informatie over rulings uitwisselen
 • Proceshouding gemachtigde reden voor lagere proceskostenvergoeding
 • Geen bezwaar mogelijk tegen 'Mededeling Loonheffingen Correctieverplichting'
 • Pseudo-eindheffing hoog loon niet in strijd met Europees recht
 • Belastingdienst/Toeslagen komt toezegging over betaling toeslagen te lang niet na
 • Inspecteur moet anonieme klikbrief alsnog integraal overleggen
 • Wijziging Regeling Wfsv
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak,...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0