VN Vandaag

 • Vrijstelling kolenbelasting ingevoerd
 • Fiscus en belastingrechter niet bevoegd tot matiging percentage belastingrente
 • Wijziging Uitvoeringsregelingen energie-investeringsaftrek
 • Verschuldigde renteswap premie kan ten laste van belastbaar inkomen uit werk en woning worden gebracht
 • Onduidelijkheid in vaststellingsovereenkomst voorkomt boeten en navordering
 • Wijziging Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
 • Bijstellingsregeling accijns, bpm, mrb, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet
 • Bijstellingsregeling directe belastingen 2016
 • Verzamelregeling uitgebracht
 • Verzamelbesluit uitgebracht
 • De Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 in Staatsblad
 • Wet tegemoetkomingen loondomein in Staatsblad
 • Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds in Staatsblad
 • Overige fiscale maatregelen 2016 in Staatsblad
 • Novelle Belastingplan 2016 in Staatsblad
 • Belastingplan 2016 in Staatsblad
 • Wet uitvoering Common Reporting Standard in Staatsblad
 • Betaling op grond van derivatencontract niet aftrekbaar als kosten eigen woning
 • Summiere motivering volstaat bij bezwaar tegen WOZ-beschikkingen
 • Na BPM-aangifte moet auto beschikbaar zijn voor controle
 • Goedkeuringswetsvoorstel aanvullend FATCA-verdrag Curaçao naar Tweede Kamer
 • Goedkeuringswetsvoorstel FATCA met Verenigde Staten ingediend
 • Verzamelwet SZW 2016 in Staatsblad
 • Verhoging agio door enig aandeelhouder levert geen voorwaardelijke opzet op
 • Taalcursus voldoet niet aan beroepspraktijkvormingeis zodat bv X geen recht heeft op afdrachtvermindering onderwijs
 • Naheffing LB afdrachtvermindering onderwijs voor taalcursus aan Poolse werknemers
 • ESA-pensioenregeling is niet onzuiver: ESA-pensioen niet vrijgesteld van IB-heffing
 • Nieuw Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
 • Uit VK afkomstige werknemer met Nederlands adres kan 30%-regeling niet toepassen
 • Antwoord op vragen over artikel “Toeristenbelasting is een melkkoe”
 • Inspecteur mag adres van echtgenoot als correspondentieadres gebruiken
 • Door ontbreken verklaring crebo-erkende opleiding geen recht op afdrachtvermindering onderwijs
 • Diverse besluiten ingetrokken
 • Wijziging Leidraad Invordering 2008
 • Eerste Kamer wil gelijke btw-behandeling kosten beheer pensioenfondsen
 • Correctie inkomen vanwege koppelbaaspraktijken op zitting verminderd
 • Omzetting lening naar “bijstand om niet” belast in jaar omzetting
 • Betekenis testament is verloren: ongehuwde weduwe is niet erfgenaam maar haar zoon
 • Beloning onderzoeker vormt inkomen uit met een werkzaamheid verband houdend lucratief belang
 • Bodembeslag impliceert bekendheid met betalingsproblemen
 • Actualisatie besluit over commanditaire vennootschap
 • Geen brutering van kansspelbelasting bij promotioneel kansspel
 • BPM-naheffing bij invoer is niet strijdig met EU-recht
 • Beleidsregels inzake S&O-afdrachtvermindering gewijzigd
 • Aanpassing beleidsbesluit betreffende het fonds voor gemene rekening
 • Regeling S&O-afdrachtvermindering uitgebracht
 • Ambtshalve toepassing omkering bewijslast door rechtbank
 • Legesverbod betreft naast invordering ook heffing van leges
 • Gemeentelijk leerlingenvervoer is volgens A-G geen ondernemingsactiviteit
 • Publicatie eindejaarsbericht Ministerie van Financiën
 • Geen btw-vrijstelling volgens A-G voor afwikkelen schade in naam en voor rekening verzekeraar
 • Ook btw verschuldigd als vliegticket niet wordt gebruikt
 • Marktrente 2015 vastgesteld
 • Gemeenten hoeven bij WOZ-waardering geen gebruik te maken van BAG-gegevens
 • Nadere regelingen Belastingverdrag Nederland - Duitsland
 • Hof volgt waardevoorstel eigenaar slooprijpe woning
 • Ook bij kwijtschelding koopsom is verplichte WOZ-waardering van toepassing
 • Nieuwe Belastingregeling Nederland – Sint Maarten aanvaard door Eerste Kamer
 • Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2016
 • Afleveringsbewijzen mesttransporten voldoen niet aan eisen: geen recht op vermindering
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak,...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0