VN Vandaag

 • Wijzigingen Besluit fiscale eenheid toegezonden aan beide Kamers
 • Lager tarief rioolheffing omdat recreatiepark aangemerkt kan worden als recreatiesamenstel
 • Ondanks faillissement kan btw niet door crediteur worden teruggevraagd
 • Milieulijst 2017
 • Premiepercentage Wlz 2017 vastgesteld
 • Energielijst 2017
 • Terugvordering toeslagen na schuldsanering oud-ondernemer
 • Parkeren in doodlopende onverharde steeg is geen gebruik van de weg
 • Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting
 • Fiscale vereenvoudigingswet 2017 in Staatsblad
 • Overeenkomst met Verenigd Koninkrijk over fiscale behandeling van pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen
 • Bijstellingsregeling accijns, bpm, mrb, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
 • Verzamelregeling uitgebracht
 • Verzamelbesluit uitgebracht
 • Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 • Overige fiscale maatregelen 2017 in Staatsblad
 • Belastingplan 2017 in Staatsblad
 • Wijziging Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting ivm verhoogde schenkingsvrijstelling
 • Wet uitwisseling inlichtingen over rulings in Staatsblad
 • Vaststellingsovereenkomsten in het kader van innovatiebox komen te vervallen. Uitzondering voor kleinere belastingplichtigen
 • Inspecteur te gul bij bezwaarkostenvergoeding in 212 vergelijkbare btw-zaken
 • Geen negatieve ROW inzake borgstelling en aansprakelijkstelling insolvabele vennootschappen
 • Toerekening rendementsgrondslag minderjarige kinderen aan ouder niet van iedere redelijke grond ontbloot
 • Bij waardering vererfde a.b-aandelen moet toch rekening worden gehouden met nabestaandenpensioen
 • Pensioen dga behoort niet tot gebruikelijk loon
 • Intrekking diverse besluiten
 • In 2014 afgetrokken btw voor bouw verpleeghuis terecht volledig nageheven
 • Wijziging goedkeuring overname vorderingen
 • Verrichten bestuurswerkzaamheden onvoldoende voor aftrek voorkoming dubbele belasting
 • Wijziging Leidraad Invordering 2008
 • Goedkeuring investeringsaftrek voor zonnepanelen
 • Misbruik van recht wanneer Wob wordt gebruikt om bezwaar tegen aanslag te onderbouwen
 • WOZ-waarde omlaag vanwege te hoge waarde splitlevelgedeelte
 • WOZ-waarde omlaag door tekortkomingen die na aankoop aan het licht zijn gekomen
 • Inspecteur mocht resultaten boekenonderzoek 2012 niet extrapoleren naar andere jaren
 • Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert niet als VUT-regeling
 • Informatiebeschikkingen schenkingsrecht vernietigd; geen "belastingheffing te zijnen aanzien"
 • Terechte aansprakelijkstelling voor niet betaalde omzetbelastingschulden fiscale eenheid
 • Ook bij aanslag zorgverzekeringswet hebben verrekenbare verliezen invloed op kwijtscheldingswinstvrijstelling
 • Geen informatiebeschikking mogelijk wanneer belanghebbende toegang tot pand weigert
 • Geen fiscale eenheid door ontbreken organisatorische verwevenheid
 • Manusje van alles is werknemer van hennephandelaar
 • Omkering bewijslast voor btw-naheffingsaanslag
 • Optiekwinkel verricht geen btw-vrijgestelde oogmetingen
 • Geen IB-ondernemerschap voor ZZP'er in AWBZ-thuiszorg
 • Hof corrigeert objectafbakening islamitisch centrum
 • Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar Tweede Kamer
 • Crisisheffing terecht geheven van gewezen inhoudingsplichtige
 • Bezwaarschrift forensenbelasting niet gericht tegen andere gemeentelijke heffingen
 • Belanghebbende ondervindt geen nadeel van gestelde onbevoegdheid aanslagregelaar
 • Terechte BPM-naheffing voor gebruikte auto met schade
 • Km-administratie van DGA is ondeugdelijk
 • Noodzaak tot instellen beroep niet uitsluitend aan belanghebbende te wijten
 • Fiscale eenheid omdat sprake is van economische verwevenheid
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Cypriotische en Luxemburgse werkgever
 • Noodzaak tot instellen beroep niet uitsluitend aan belanghebbende te wijten
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Luxemburgse werkgever
 • Noodzaak tot instellen beroep niet uitsluitend aan belanghebbende te wijten
 • Nederlandse premieplicht voor bemanningslid binnenschip met Cypriotische werkgever
 • Noodzaak tot instellen beroep niet uitsluitend aan belanghebbende te wijten
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan...
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om...
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0