VN Vandaag

 • Aftrek vervoerskosten als specifieke zorgkosten in hoger beroep verminderd
 • Milieulijst 2018 vastgesteld
 • Bijstellingsregeling accijns, bpm, mrb, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018
 • Bijstellingregeling directe belastingen 2018
 • Wet geleidelijke uitfasering aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in Staatsblad
 • Versturen rekening motorrijtuigenbelasting is geen extra service van Belastingdienst
 • Terechte boetes voor elektronische aangifte-weigeraar
 • Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in Staatsblad
 • Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling in Staatsblad
 • Overige fiscale maatregelen 2018 in Staatsblad
 • Wijziging Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
 • Belastingplan 2018 in Staatsblad
 • Wijziging Wet BPM 1992 en diverse uitvoeringsregelingen
 • Wijziging diverse uitvoeringsbesluiten
 • Geen verhuisboedelvrijstelling volgens A-G voor invoer auto naar Aruba
 • Ook verlengde WOZ-beslistermijn mag worden verdaagd
 • Hoge Raad schiet curatoren niet te hulp bij legeboedelproblematiek
 • Komst windmolenpark is al verdisconteerd in WOZ-waarde woning
 • Terechte aanmaningskosten voor nazaat van oud-KNIL'er
 • Nazaat KNIL-militair ageert tevergeefs tegen aanslag waterschapsbelasting
 • Ondanks verkoop van auto blijft houder van kenteken mrb-plichtig
 • Geen bezwaarkostenvergoeding omdat gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld
 • Aanvrager omgevingsvergunning beroept zich tevergeefs op toezegging B. en W. over leges
 • Overschrijding redelijke termijn door onterechte aanhouding
 • Gehele legesaanslag wordt getroffen door legessanctie uit Wro
 • Rente op lening moeder ook aftrekbaar bij indirecte verwerving van en fusie met ander winningsbedrijf
 • Voortgang wetsvoorstel btw-behandeling vouchers
 • Aanpassing ondersteuningspercentages S&O-afdrachtvermindering
 • Verzoek om proceskostenveroordeling bij gegrond hoger beroep inspecteur afgewezen
 • Alsnog toekennen inkomensafhankelijke combinatiekorting leidt niet tot vergoeding kosten bezwaarfase
 • Geen btw-aftrek voor politie-inspecteur die pilotenopleiding volgt; wel aftrek scholingsuitgaven
 • Inbreng zelf ontwikkelde tool volgens A-G tegen waarde in economisch verkeer
 • Wijziging Leidraad Invordering 2008
 • Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij pre-prorata berekening
 • Inspecteur belast genoten pensioenuitkering terecht
 • Overschrijding beslistermijn blijft zonder gevolgen. Waardering participaties in teakhout in box 3
 • Antwoord op vragen over de aanpak van belastingontwijking
 • Gemeente Eindhoven maakt WOZ-waarde 8 bedrijfspanden aannemelijk
 • Besluit over cafetariaregelingen opnieuw uitgebracht
 • Compromis biedt misschien toch ruimte voor navordering buiten vijfjaarstermijn
 • Geen dwangsom ondanks terugwijzing naar inspecteur
 • Inkomsten bezorger zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Compromis biedt misschien toch ruimte voor navordering buiten vijfjaarstermijn
 • Naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht opgelegd, ondanks achteraf getoonde gehandicaptenparkeerkaart
 • Geen bezwaarkostenvergoeding bij onterechte naheffingsaanslag parkeerbelasting door invoer onjuist kenteken
 • Geen legesheffing voor vergunningsvrije activiteiten
 • Belanghebbende claimt tevergeefs dwangsom voor veel te laat ingediend bezwaar
 • Hypotheekrente Spaanse woning deels in Nederland en Zwitserland aftrekbaar
 • Malawi reageert niet op voorstel tot onderhandeling over wijzigingsprotocol
 • Hof herstelt fout rechtbank in beslissing over terugbetaling griffierecht
 • Woningeigenaar heeft belang bij hogere WOZ-waarde
 • Geen vergoeding heffingsrente omdat aanslag ib/pvv positief is
 • Staatssecretaris beantwoordt vragen over beëindiging verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling
 • Huurder woning heeft geen belang bij bezwaar tegen WOZ-beschikking
 • Reactie staatssecretaris betreffende spoedreparatiemaatregelen inzake fiscale eenheid
 • Huurder heeft wel recht op WOZ-beschikking, maar zijn beroep is niet-ontvankelijk
 • Fiscus mag fout bij geautomatiseerde aangifte navorderen
 • Crisisheffing niet in strijd met wettelijke bepalingen Wet LB 1964
 • Crisisheffing niet in strijd met wettelijke bepalingen Wet LB 1964
 • Recht op MIA voor investering in opleggers door beroep op letterlijke tekst milieulijst
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0