VN Vandaag

 • Hogere inhouding van loonheffing niet aannemelijk gemaakt
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende ondanks inbreng E106-formulier
 • Geen alleenstaande-ouderkorting omdat kinderen niet op zelfde woonadres zijn ingeschreven
 • Bijtelling privégebruik auto door onvolkomenheden in rittenadministratie
 • Belastingrente conform wettelijke bepalingen berekend
 • Niet-tijdige betaling griffierecht niet verschoonbaar
 • Aanslag is correct: in 2010 resteert geen nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek meer
 • Aan startende ondernemer verstrekte lening is bedrijfsvreemd: geen afwaardering ten laste van winst
 • Ziekenverzorgende die AWBZ-zorg verleent, is geen IB-ondernemer
 • Prijzengeld behoort niet tot btw-heffingsmaatstaf: paardenfokker is geen btw-ondernemer
 • Ligplaatsen in jachthavens vormen geen sportaccommodatie: geen verlaagd btw-tarief
 • BOF overdrachtsbelasting voor verkrijging aandelen in onroerendezaaklichaam
 • Bij vaststellen herziene NiNbi-beschikking blijft oorspronkelijke NiNbi-beschikking bestaan
 • Belastingrente is bij herziening voorlopige aanslag niet te hoog vastgesteld
 • Codificatie fiscale privileges NAVO-personeel
 • België gebonden aan door Svb afgegeven detacheringsverklaring
 • Cultuurgrondvrijstelling toepasbaar naar rato van gebruik ten behoeve van landbouw
 • Gemeente Tytsjerksteradiel voert begunstigend beleid bij WOZ-waardering agrarische objecten
 • Asbest in dakbeschot agrarische bedrijfswoning beïnvloedt WOZ-waarde
 • Hof schuift taxatierapport van belanghebbenden terzijde vanwege verkeerde waardepeildatum
 • Hof handhaaft naheffingsaanslag parkeerbelasting ondanks formele fouten in bezwaar en beroep
 • Aanslag forensenbelasting tijdig, niet prematuur en terecht opgelegd
 • Prejudiciële vragen voor Hoge Raad over verrekening btw-teruggaven bij Eurocommerce-faillissement
 • Tariefonderscheid rioolheffing tussen woningen en niet-woningen niet discriminatoir
 • Aankoopbedrag goodwill wordt niet aannemelijk gemaakt: inspecteur corrigeert terecht afschrijving
 • Navorderingsaanslagen vanwege ten onrechte opgenomen specifieke zorgkosten gehandhaafd
 • Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor monteur onderzeese pijpleidingen
 • Digitaal ingediend hoger beroep is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk
 • Woningbouwvereniging is geen btw verschuldigd voor in 2012 opgeleverd project
 • Bestuurder niet aansprakelijk voor fout bij invoeren administratie
 • Geen aftrek zorgkosten zonder onderbouwing of bewijsstukken
 • Premieconstructie voor seizoenswerkers in aspergeteelt faalt
 • Gemeenten mogen bij verstreken parkeerkaartje alleen de niet-betaalde parkeerbelasting naheffen
 • Tijdens reorganisatie was er bij gemeente Leiden geen functionaris bevoegd om naheffingsaanslagen parkeerbelasting op te leggen
 • Geen proceskostenvergoeding na intrekking van nodeloos beroep
 • In Nederland wonende en werkende nazaat KNIL-militair is binnenlands belastingplichtig
 • Ambtshalve opgelegde aanslagen en boete van 100% blijven in stand voor frauduleuze exploitant in onroerende zaken
 • WOZ-waarde kantoorpand toch nog € 10.000 hoger vastgesteld
 • Verlengde navorderingstermijn. Inspecteur bewijst dat zwart inkomen autohandelaar in buitenland is opgekomen
 • Uitdeling bij overdracht woning aan dga voor nihil
 • Uitdeling aan dga die woning voor nihil verkrijgt
 • Rechtbank verwerpt meeste grieven tegen aanslagen zuiveringsheffing en rioolheffing
 • Afwaarderingsverlies op vordering van Nederbelg niet aftrekbaar
 • Inspecteur beschikt over nieuw feit bij a.b.-houder van meerdere coöperaties
 • Gebruikelijk loon voor a.b.-houder van meerdere coöperaties
 • Hogere kosten niet aannemelijk gemaakt, navorderingsaanslagen gehandhaafd
 • Niet-vooraf-horen blijft zonder gevolgen
 • Miljoenenfout schenkbelasting kan worden hersteld
 • Boete voor vergeten crisisheffing is terecht
 • WOZ-waarde van € 326.000 niet te hoog voor vrijstaande woning in gemeente Uithoorn
 • Hof ziet geen reden voor verdere verlaging WOZ-waarde eengezinswoning in gemeente Amsterdam
 • Reservering van herwaarderingswinst volgens A-G niet mogelijk
 • Onjuist oordeel hof volgens A-G bij aftrek verleggings-btw
 • Volgens A-G had hof de juridische stelling over gelijkstelling eigenbouwer met aannemer moeten behandelen
 • Gemeente weigerde terecht afgifte WOZ-beschikkingen aan mede-erfgenaam
 • Gemeente is dwangsom verschuldigd na afgifte ‘verkeerde’ WOZ-beschikking
 • Hoger beroep failliete vrachtauto-handelaar tegen (ambtshalve) opgelegde aanslagen ongegrond
 • WOZ-waarde grasland en schuren niet te hoog vastgesteld
 • Terechte correctie arbeidskorting over pensioen en WAO-uitkering
 • Geen omkering van bewijslast voor autohandelaar
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak,...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0