VN Vandaag

 • Verhuurder schepen niet belastingplichtig voor vermakelijkhedenretributie
 • Ondanks Van der Steen-arrest toch aansprakelijkheid voor niet-betaalde btw?
 • Lijfrente bij eigen bv niet mogelijk omdat melkveebedrijf was beëindigd
 • Geen dwangsom nu gemeente binnen verdaagde termijn heeft beslist op bezwaar
 • Voor eenvoudige taxatie volstaat proceskostenvergoeding van € 50 per uur inclusief btw
 • Gemeente belast woning ten onrechte als niet-woning
 • Verlies op gecedeerde vordering op basis van earn-outjurisprudentie aftrekbaar
 • Gemeente kent ten onrechte geen kostenvergoeding in bezwaar toe
 • Oordeel hof over identificatie onvoldoende gemotiveerd
 • Weduwepensioen valt vrij na overlijden echtgenote dga
 • Geen navordering voor correctie verhoogde heffingskorting
 • Geen recht op teruggaaf BTW van bouwkosten
 • Geen aanvullende proceskostenvergoeding voor aanwezigheid taxateur op hoorzitting
 • In 1999 gevormde vervangingsreserve valt in 2005 vrij
 • Emigratie is geen beletsel voor geruisloze inbreng
 • Materieel onterechte fiscale eenheid belet aansprakelijkstelling. Ontvankelijkheid hoger beroep
 • Winst kan worden afgeroomd door uitkering aan anbi
 • Actieve interactie op internet is geen elektronische dienst
 • Splitsingsverbod heeft geen waardedrukkend effect
 • Hennepkweker claimt terecht ondernemersfaciliteiten
 • HIR kan niet worden afgeboekt bij ontbreken reële investering in onroerende zaken
 • Afname turbovordering in rekening-courant leidt tot belaste a.b.-winst
 • Onzorgvuldige werkwijze Belastingdienst kan ook bij ervaren fiscaal deskundige verwarring oproepen
 • Terecht € 3.330 boete voor kap op laadruimte
 • Portugese belasting op motorvoertuigen terecht in btw-heffingsgrondslag opgenomen
 • Ambtelijk verzuim verhindert navordering over ten onrechte geclaimde zelfstandigenaftrek
 • Kwade trouw is nog geen misbruik van recht. Nieuw feit
 • Aanslag baatbelasting naar een verkeerd tarief opgelegd
 • Gegevens voor aanvraag Bbz-uitkering vormen goede basis voor ambtshalve aanslag
 • Gebrekkige informatieverschaffing gemeente over kostendekkendheid leidt tot onverbindendheid legesverordening
 • Italiaanse rechter moet volgens A-G regeling inzake btw-teruggaaf toetsen
 • Naheffing na 4,5 jaar bij onjuiste toepassing KOR is niet te laat
 • Inspecteur kan niet heffen over Belgisch overlevingspensioen
 • Onzorgvuldig handelen gemeente bij bouwaanvraag leidt niet tot vernietiging aanslag bouwleges
 • Afwijkende verjaringstermijn voor waardering niet-Belgische aandelen in strijd met EU-recht
 • Box III-heffing niet in strijd met EVRM
 • Duitsland mag betaalde rente voor Gewerbesteuer bij heffingsgrondslag optellen
 • Koop- en sloopovereenkomst voor bouwterrein leiden tot economische eigendomsoverdracht
 • Inhoudingsplicht inzake uitgeleende werknemers die dashboards strippen
 • Gemeente Apeldoorn heeft opbrengstlimiet leges niet overschreden
 • Opkopen onvoldane schuldvorderingen is niet met btw belast
 • Geen btw-vrijstelling voor bancaire SWIFT-diensten
 • Btw-vrijstelling voor weddenschappen geldt ook voor ingeschakelde commissionairs
 • Winnaar tv-programma De Gouden Kooi moet loonheffing betalen over geldprijs
 • Heffing overdrachtsbelasting voorkomen door voor één dag geregistreerd partnerschap aan te gaan  
 • Afspraken uit ruling gelden ook als uitgangspunten van ruling niet zijn gerealiseerd
 • Hof draait beslissing rechtbank om naheffingsaanslagen parkeerbelasting te vernietigen terug
 • Voor schenking woning is geen schenkingsrecht verschuldigd bij toepassing bedrijfopvolgingsregeling
 • Bij verhuizing van ouderlijke huis naar zelfstandige woning ontstaat nieuwe belastingplicht voor afvalstoffenheffing
 • Geen ANBI-beschikking voor stichting die alleen zichzelf in stand houdt
 • Btw-naheffingsaanslagen voor exploitante bordeel zijn terecht aan haar opgelegd
 • Ex-landbouwer eventueel geen btw verschuldigd bij verkoop bouwgrond
 • Afschaffing verlaagd btw-tarief voor podiumkunstenaars niet in strijd met EU-recht
 • Hof verlaagt in hoger beroep WOZ-waarden hoekwoning over 2008 en 2009
 • WOZ-waarde omlaag vanwege asbest, bodemverontreiniging en gedateerd achterhuis
 • Bezwaar prematuur en daarom niet-ontvankelijk
 • Geen toeslag voor grootschalige kinderopvang in familiesfeer
 • Niet verstrekken van informatie vormt (grove) onachtzaamheid maar geen kwade trouw
 • Geen vrijgestelde kwijtscheldingswinst bij uitkoop commanditaire vennoot
 • Zeevisser heeft ook bij beëindiging tijdelijk contract recht op bijzondere compensatieregeling grensarbeiders
1  2   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0