VN Vandaag

 • Wetenschapper terecht aangeslagen als binnenlands belastingplichtige
 • Staatssecretaris beantwoordt vragen wetgevingsoverleg Belastingplan 2018
 • Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018
 • Versoepeling overgangsrecht wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling
 • Aanpassing toepassing btw-nultarief op zeeschepen in Belastingplan 2018
 • Toezeggingen staatssecretaris bij wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties
 • Overschrijding redelijke termijn bij vaststellen immateriële schadevergoeding en invloed samenloop
 • Hof verzuimt te beoordelen of cellen en stellages onroerend zijn
 • Overschrijding van redelijke termijn en invloed samenloop
 • Hof liet in procedure over zuiveringsheffing stelling van belanghebbende ten onrechte onbesproken
 • Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij verouderde bestemmingsplannen
 • Geen BPM-teruggaaf bij export auto waarvoor nooit BPM is betaald
 • Aan btw onderworpen handeling niet nodig bij ‘eerste ingebruikneming’
 • Frankrijk mag bij latere verkoop geruilde aandelen volgens A-G HvJ EU belasting heffen over uitgestelde meerwaarde
 • Terechte IB-navordering na gebruik van valse inkoopfacturen
 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel uitfasering Hillen-aftrek
 • Afschaffen dividendbelasting in het belang van het vestigingsklimaat
 • Mrb-rekeningen voor vermiste auto moeten ondanks detentie toch worden betaald
 • Erfenis van oom belast tegen tarief behorende bij tariefgroep II
 • Summiere brief is niet gelijk te stellen met aangifte
 • Inspecteur stelt inkomen dga die geen aangifte doet, niet te hoog vast
 • Bulgarije handelt in strijd met EU-recht door btw-aftrek bij verleggingsregeling niet toe te staan
 • Verlenen van zorg aan drie familieleden leidt niet tot IB-ondernemerschap
 • Brievenbusadres leverancier voldoende voor btw-aftrek
 • Staatssecretaris geeft voorbeelden van niet-verrekenbare dividendbelasting
 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Belastingplan 2018
 • Staatssecretaris beantwoordt vragen over dividendbelasting
 • Verlies op leningen aan broer is niet aftrekbaar
 • Na vernietiging naheffingsaanslag mocht heffingsambtenaar aan hoorverzoek voorbijgaan
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in loondienst werkend bij Luxemburgse vennootschap
 • Niet-zakelijke uitgaven voor partner dga vormen ook winstuitdeling
 • Laden en lossen niet aannemelijk. Naheffingsaanslag parkeerbelasting gehandhaafd
 • Gemeente Nijmegen voert geen verboden inkomenspolitiek met gemeentelijke belastingen
 • Maximale boete voor bv die stelselmatig geen vpb-aangifte doet
 • Rechtbank verwerpt beroep op oude inkeerregeling en handhaaft boete
 • Aandeel in bloot eigendom woning terecht in box 3 belast
 • Wetsvoorstel toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen aangenomen
 • Winst scheepsmanager niet belast naar tonnageregime
 • Nakomeling KNIL-militair terecht betrokken in gemeente- en waterschapsbelastingen
 • Verdubbeling van weg leidt niet tot lagere WOZ-waarde van woning
 • Exploitant van jachthaven heeft volgens A-G recht op btw-teruggaaf
 • Nader onderzoek volgens A-G nodig naar aftrekbaarheid kosten verkooptraject deelneming
 • Hof handhaaft WOZ-waarde vrijstaande semibungalow in de gemeente De Marne
 • Kostenvergoeding na verlaging WOZ-waarde wegens aardbevingsschade
 • Commissievoorstel over definitief btw-systeem
 • Geen partnervrijstelling voor mantelzorgende dochter omdat niet voldaan is aan inschrijvingseis
 • Geen partnervrijstelling voor ervende achterneef
 • Reactie staatssecretaris op rapport ‘Geen powerplay maar fair play’
 • Gebruikers van ondergrondse afvalcontainer worden gedupeerd bij afvalstoffenheffing
 • Aftrek contante waarde van IB-latentie bij SW-bedrijfsopvolging
 • Geen lijfrentepremieaftrek voor in voorgaande jaren betaalde premies
 • Hof ziet in hoger beroep geen reden voor verdere verlaging WOZ-waarde
 • Informatie over nieuwe Commissievoorstellen
 • Catalaanse heffing op grote detailhandelszaken volgens A-G HvJ EU niet in strijd met EU-recht
 • Asturische heffing op grote detailhandelszaken volgens A-G HvJ EU niet in strijd met EU-recht
 • Aragonese heffing op grote detailhandelszaken volgens A-G HvJ EU niet in strijd met EU-recht
 • WOZ-waarde van kinderopvangcentrum is te laag voor integratieheffing
 • Bijzondere navorderingstermijn bij deels verzwegen schenking begint pas bij overlijden
 • Oordeel hof over inkoopwaarde auto onbegrijpelijk door na verwerping toch berekening inspecteur te volgen
 • Bij schadeauto kan BPM-afschrijvingspercentage hoger zijn dan percentage BPM-tabel
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese...
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Interessant, maar die HR negeert toch die 24 maanden en kloot maar wat aan. 2017-11-16 08:33:20.0
Wie begrijpt r.o. 4.8 ? Uitzondering niet uit te sluiten volgens het Hof, terwijl er geen enkele aanleiding is voor die... 2017-11-12 17:43:28.0
Agree on this one 2017-11-09 10:49:42.0
Het huurwaardeforfait is een beperkte correctie op de rente aftrek, het matige het verschil in loonheffing percentage.... 2017-11-08 09:57:37.0
Wanneer wordt er een einde gemaakt aan de willekeur van de waterschappen. Deze lasten horen gewoon uit de algemene... 2017-11-06 11:07:10.0