VN Vandaag

 • Part-time exploitatie restaurant levert geen bron van inkomen op
 • Ook voor vrijwilliger geldt aftrekbeperking reiskosten
 • Opgevoerde posten in aangifte ib/pvv niet onderbouwd
 • Misbruik van recht bij verhuurconstructie met hockeyvereniging
 • Wegingsfactor bezwaarkosten hangt af van belang en ingewikkeldheid
 • Vrijgesteld salaris heeft invloed op algemene heffingskorting
 • Door onduidelijkheid over verblijfsdagen in Nederland is Nederland toch heffingsbevoegd
 • Geen (verdere) terugwerkende kracht ingangsdatum wijziging sectorindeling Arbodienst
 • Redelijke termijn alleen verlengen bij relevante omstandigheden
 • Hof pareert kritiek van belanghebbende op behandeling van beroep door rechtbank
 • Geen teruggaaf bij uitvoer ondanks BPM-betaling in 2009
 • Potentiële koper mag auto alleen gebruiken voor proefrit en niet voor goederenvervoer
 • Zonnepanelen tellen mee bij WOZ-waardering woning
 • Staatssecretaris wijst Wob-verzoek af
 • Heffingsverminderingen verhuurderheffing op nihil gesteld
 • Opleidingskosten zoon met dyslexie en dyscalculie geen specifieke zorgkosten
 • Informatiebeschikking in KB-Lux zaak vernietigd
 • Gebruik van scanauto’s voor controle parkeerbelasting niet strijdig met art. 8 EVRM
 • Ruime toekenning van immateriële schadevergoeding
 • Margeregeling bij handel in euromunten met verzamelwaarde correct toegepast
 • Vormfout van rechtbank leidt niet tot terugwijzing
 • Proceskostenveroordeling inspecteur na onterecht doorgestuurd beroepschrift
 • Geen teruggaaf dividendbelasting voor transparante Oostenrijkse Privatstiftung
 • Groot kantoor voor rijksdiensten wordt niet volledig commercieel geëxploiteerd. WOZ-waarde gelijk aan gecorrigeerde vervangingswaarde
 • Staatssecretaris beantwoordt vragen over beleidsbesluit inzake belastingverdragen met Golfstaten
 • IOAW-uitkering aangemerkt als inkomsten uit vroegere arbeid
 • Forfaitaire aftrek voor extra kleding en beddengoed voor echtgenote
 • Vastgoed-bv exploiteert materiële onderneming
 • Aan dochters vergoede reiskosten geen specifieke zorgkosten
 • Geen recht op aanvullende bijdrage uit BCF voor bouw sporthal terbeschikkingstelling binnensportaccommodaties
 • Bouw UBO-register verlaat
 • Behandeling zwangerschapsmasker is niet aftrekbaar
 • Geen hogere WOZ-waarde voor tot woning verbouwde schuur
 • Dreigende (her)gijzeling van KB Lux'er bij incasso van belastingschuld
 • Terechte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek
 • Terechte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek
 • Tijdelijke overgangsmaatregel ter verzachting spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid
 • Beoordelingsfout over verwantschap belet navordering erfbelasting
 • Bezwaar tegen vastgesteld inkomensgegeven te laat
 • Gemeente hoefde aanvragers omgevingsvergunning geen bedenktijd te geven
 • Rechtbank negeerde bij WOZ-waardering ten onrechte twee goed vergelijkbare woningen
 • Geen partnerschap ingeval van meerrelatie zonder notarieel samenlevingscontract
 • Hof handhaaft informatiebeschikkingen na schending administratieplicht door Japans restaurant
 • Geen lagere WOZ-waarde ondanks fouten gemeente bij erfpachtcorrectie en waardering parkeerplaatsen
 • Brief van B. en W. geeft geen recht op lagere WOZ-waarde hotel in aanbouw
 • Hof verklaart legesverordening onverbindend voor zover daarin wordt verwezen naar niet gepubliceerde NEN-norm
 • 30%-regeling wordt verkort naar 5 jaar
 • Belastingdienst doet niet aan koppelverkoop
 • Voorbelasting inrichtingskosten gezondheidscentrum is voor apotheker volledig aftrekbaar
 • Verzendrapport inzake mrb-rekening volstaat als bewijs voor boete
 • Exploitatie (hotel)vastgoed is geen materiële onderneming
 • Snel laat meerdere vormen van vliegbelasting onderzoeken
 • Hof laat criteria uit circulaire in kader sectorindeling ten onrechte achterwege
 • Aansprakelijk gestelde bestuurder van naar Israël verplaatste vennootschap heeft disculpatiemogelijkheid
 • Aanbieder van opslagruimte verhuurt onroerende zaak: geen recht op aftrek voorbelasting
 • Rechter heeft geen oplossing voor 'vestzak, broekzak'-probleem
 • Omkering bewijslast koppelen aan frequentie btw-aangiften
 • Ook koerslijst mogelijk bij BPM-aangifte van jonge exclusieve auto
 • Onderzoek naar alternatief voor BSN als btw-identificatienummer
 • Ook kosten van betekening bij dwanginvordering
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik ben geinteresseerd in dit onderwerp en wil graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen 2018-04-24 09:43:42.0
Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0