VN Vandaag

 • Slovenië mag btw-aftrek herzien bij homologatie preventief akkoord
 • Wetsvoorstel spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid in tweede kwartaal 2018 naar Kamer
 • Nederland handelt in strijd met EU-recht bij weigering aftrek rente
 • Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure aangenomen
 • Dga is aansprakelijk voor gesjoemel bij uitzendbureau
 • Hof van Justitie EU oordeelt over intracommunautair vervoer bij Duits-Oostenrijkse abc-levering
 • Denemarken moet volgens A-G HvJ EU verliesverrekening toestaan als verlies in Zweden niet aftrekbaar is
 • Inlener is aansprakelijk voor gesjoemel van uitzendbureaus met kostenvergoedingen
 • Rechtbank verstuurt uitnodiging voor zitting ten onrechte niet aangetekend
 • Gemeente hoeft inpandige opname onroerende zaak niet te combineren met hoorzitting
 • Civiele overeenkomst met gemeente verhindert legesheffing voor wijziging bouwplan niet
 • Terechte aanslag reclamebelasting voor kantoor gelegen aan toegangsweg centrum
 • Ook verlengde navorderingstermijn voor Nederlandse saldi van Liechtensteinse rechtspersoon
 • Btw op nota’s advocaat voor aan dga verrichte prestaties niet aftrekbaar
 • Door inspecteur gehanteerde waarde voor verhuurd pand met uitbouw is niet te hoog
 • Wetsvoorstel terugvordering staatssteun aangenomen
 • Belastingdienst mocht informatie van tipgever niet gebruiken
 • Voortgang afhandeling dossiers kinderopvangtoeslag
 • Hof oordeelt dat UAV 2012 waarnaar in legesverordening wordt verwezen afdoende is gepubliceerd
 • Tijdpad inwerkingtreding nieuwe wetgeving Wet DBA per 1 januari 2020 zeer ambitieus
 • Malawi wil toch ratificatie belastingverdrag afronden
 • Aanslagen voor belastingadviseur die onjuiste aangifte doet zijn correct
 • Handelaar in Belgische pruimtabak ontloopt alsnog heffing van btw en verbruiksbelasting
 • Terugbetaling van op voorlopige aanslag uitbetaalde heffingskorting
 • Handicap rechtvaardigt niet aanschaf van bovengemiddeld dure auto
 • Herziening van de rulingpraktijk
 • Nieuw besluit over zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 • A-G signaleert tekort in rechtsbescherming bij intrekking principaal hoger beroep
 • Diagnose spoedig overlijden niet van belang voor fictieve verkrijging
 • Notaris ten onrechte aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven overdrachtsbelasting
 • Trustkantoor en medewerkers aansprakelijk gesteld voor schade Belastingdienst bij misbruik kasgeldvennootschappen
 • Ambtshalve kennisgeving staat voor dwangsomregeling niet gelijk aan uitspraak op bezwaar
 • A-G pleit voor rechtsherstel bij ongelijke behandeling inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • Grieven tegen dwangbevel horen thuis bij civiele rechter en niet bij bestuursrechter
 • Btw bij bouwproject voor zorgvastgoed niet volledig aftrekbaar
 • Asielzoeker die naar Afghanistan reist moet voorschotten toeslagen terugbetalen
 • Geen laag btw-tarief volgens A-G voor parkeren bij natuurpark
 • Voordeel in verband met garantstelling kan volgens A-G niet deels belast zijn
 • Duitse Zulage voor betaalde zorgpremies in Nederland belast
 • Beroep inzake afwijzing nieuwe sectorindeling heeft als bezwaar te gelden
 • Centrale Raad van Beroep miskent dat voor gezamenlijke huishouding gezamenlijk hoofdverblijf noodzakelijk is
 • Onderscheid tafelspelen en speelautomaten niet in strijd met neutraliteitsbeginsel
 • Vernietiging BPM-naheffingsaanslag door schending EU-verdedigingsbeginsel
 • Terecht lagere aftrek van dieetkosten
 • € 52 verzuimboete bij mrb-naheffing is passend en geboden
 • Te hoge facturen zijn geen reden voor extra loonheffing
 • Ook HIR-dotatie voor correctie van € 2 mln bij continu herinvesteringsvoornemen
 • Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen
 • Belastingrente terecht in rekening gebracht bij onvolledige invulling aangiftebiljet
 • Energiekosten overtreffen de inkomsten zodat bij voorheen cocaïne verslaafde niets valt te belasten
 • Nederland wil meer transparantie over zwarte lijst belastingparadijzen
 • Staatssecretaris Snel: ‘Nederland geen fiscaal zwart gat’
 • Lage mrb-boete voor bestuurder van auto met Bulgaars kenteken
 • Opbrengsten zelfstandig distributeur van parfums en cosmetica belast met IB
 • Krantenbezorger geniet resultaat uit overige werkzaamheden
 • Nakomeling KNIL-militair terecht betrokken in gemeente- en waterschapsbelastingen
 • Nadere uitleg over anti-hybridebepaling
 • Geen schadevergoeding voor bezwaarmaker die 1,5 jaar nodig heeft om bezwaar te motiveren
 • Hof hecht meer geloof aan WOZ-taxatie van belanghebbende dan die van de gemeente
 • Gemeente Amsterdam schendt met ‘buitenwettelijke vrijstelling’ reclamebelasting het gelijkheidsbeginsel
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0