VN Vandaag

 • Hongaarse MRB in strijd met EU-recht
 • Btw-aftrekverbod bij transacties met Roemeense ‘inactieven’ in strijd met EU-recht
 • Heffing Brits zegelrecht bij beursintroductie Air Berlin in strijd met EU-recht
 • Hof van Justitie EU verklaart zich onbevoegd in zaak die op Martinique speelt
 • Rechtbank stelt WOZ-waarde winkelpand in goede justitie vast
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Wajong-uitkering kwalificeert als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking
 • Bij constructie betrokken natuurlijke persoon is ‘schuldenaar’ ex art. 201 lid 3 CDW
 • Maatmanberekening inspecteur correct in kader berekening aftrek extra vervoerskosten
 • Door rechtbank verminderde aanslag ib/pvv en vergrijpboete in hoger beroep gehandhaafd
 • Wijziging besluit over administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen voor de omzetbelasting
 • Rechtbank stelt WOZ-waarde winkelpand in goede justitie vast
 • Inspecteur mocht resultaten boekenonderzoek 2012 niet extrapoleren naar andere jaren
 • Navordering in kader Project Bank Zonder Naam tijdig en tot juiste bedrag
 • Rechtbank verwerpt verzoek X om hogere aftrek specifieke zorgkosten
 • Kosten van renteswap niet aftrekbaar: zij vormen geen renten van schulden
 • Geen verband tussen verdiepingsvloer appartement en WOZ-waarde
 • Btw-naheffingsaanslag voor glazenwasser is wel correct
 • Inspecteur maakt met verzendrapport tijdige en correcte verzending aanslagbiljet aannemelijk
 • Hoger beroep tegen aanslag landinrichtingsrente verworpen
 • Overschrijding redelijke termijn hoger beroep leidt tot schadevergoeding voor zwartspaarder
 • Nederland hoeft slechts 15% aan Franse dividendbelasting te verrekenen
 • Nieuw terrasscherm en nieuwe screens vormen aftrekbare onderhoudskosten monumentenpand
 • Prejudiciële vragen over recht op teruggaaf dividendbelasting voor Duits beleggingsfonds
 • Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over verrekening btw-teruggaven bij Eurocommerce-faillissement
 • Bezwaren tegen aangiften kansspelbelasting niet-ontvankelijk als belasting niet is betaald
 • Bezwaren tegen aangiften kansspelbelasting niet-ontvankelijk als belasting niet is betaald
 • Verhuurder maakt individuele buitensporige last bij verhuurderheffing niet aannemelijk
 • Verhuurderheffing voldoet aan de ‘lawful-eis’
 • Fair balance tussen de belangen van betrokken individu en algemeen belang bij verhuurderheffing
 • Verhuurderheffing streeft legitiem doel in algemeen belang na
 • Verhuurderheffing niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
 • Terechte navordering voor inkomsten uit cocaïnehandel
 • Bezwaren van gemachtigde tegen drie varkenshouderijen zijn geen samenhangende zaken
 • Proceskostenvergoeding na vernietiging naheffingsaanslag opgelegd vanwege foutief intoetsen kenteken
 • Verhuurbemiddelingsovereenkomst met allonge verhindert forensenbelasting
 • Vakantiepark is ondanks gedeeltelijke permanente bewoning een recreatiesamenstel voor de zuiveringsheffing
 • Oude overeenkomst verhindert heffing precariobelasting over waterleidingen in gemeentegrond
 • Inspecteur mocht in gegeven omstandigheden afwijken van minnelijke waardering appartement
 • Waterschap hoeft NEN-normen waarnaar in verordening wordt verwezen niet te publiceren
 • Verhuurder onbemande elektrische sloepen belastingplichtig voor vermakelijkhedenretributie
 • Selectie voor nader onderzoek van aangifte van X was niet onredelijk of willekeurig
 • Discount-cash-flow methode is geen goed alternatief voor rentabiliteitsmethode
 • Btw-correctie inzake dubieuze debiteuren kan niet door extra aftrek voorbelasting te claimen
 • Juist betalingskenmerk verraadt ontvangst mrb-rekening
 • Rekening-courantkrediet is geen onzakelijke TBS-vordering van dga
 • Onverwachte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek
 • Onverwachte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek
 • Hof verwerpt door woningeigenaar ingebrachte waardeverklaringen en handhaaft WOZ-waarde
 • Vermogensbeheerder is geen icbe en heeft geen recht op btw-vrijstelling
 • Projectmatige aanpak Belastingdienst leidt tot voldoende voortvarend opgelegde navorderingsaanslagen
 • 50% boete voor duurzaam gebruik van de weg
 • Grieven van erfgenamen over aan erflaatster opgelegde navorderingsaanslagen verworpen
 • Prijs voor aanbrengen werknemers behoort tot loon
 • Lager legestarief voor bouwen in beschermde stadsgezichten niet afdwingbaar bij rechter
 • Vraag via website gemeente is aanvraag vooroverleg waarvoor leges zijn verschuldigd
 • Parkeerder mag eigen parkeervergunning niet gebruiken in huurauto
 • Terechte naheffingsaanslag binnenhavengelden voor keerbewegingen containerschip
 • Omkering en verzwaring bewijslast terecht bij gsm-verkoper met ondermaatse administratie
 • Inspecteur maakt KB Lux correcties niet voor alle jaren aannemelijk
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren,...
Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Mooi resultaat voor de belastingplichtige, maar een oordeel dat afwijkt van de jurisprudentie. Zelfs als de wet na de... 2017-10-17 20:02:13.0
Goedendag, weet iemand wat dit betekend als je dividend uit je eigen BV wilt uitkering aan jezelf? Lijkt op een enorm... 2017-10-09 11:00:45.0
Vraag m.b.t. V-N 2004/29.4 pag. 9/9 van belanghebbende HR 39.160. r.o. 3.2 zegt dat ik goed heb aangegeven en niet... 2017-09-30 08:55:05.0
Er zijn nog steeds mogelijkheden: http://efkbelastingadviseurs.nl/nl-... 2017-09-27 13:56:10.0
De link naar de arresten van HvJ EU ("nieuwsbron") is de laatste tijd niet meer juist. 2017-09-25 08:39:32.0