VN Vandaag

 • Nieuw besluit over zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 • A-G signaleert tekort in rechtsbescherming bij intrekking principaal hoger beroep
 • Diagnose spoedig overlijden niet van belang voor fictieve verkrijging
 • Notaris ten onrechte aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven overdrachtsbelasting
 • Trustkantoor en medewerkers aansprakelijk gesteld voor schade Belastingdienst bij misbruik kasgeldvennootschappen
 • Ambtshalve kennisgeving staat voor dwangsomregeling niet gelijk aan uitspraak op bezwaar
 • A-G pleit voor rechtsherstel bij ongelijke behandeling inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • Grieven tegen dwangbevel horen thuis bij civiele rechter en niet bij bestuursrechter
 • Btw bij bouwproject voor zorgvastgoed niet volledig aftrekbaar
 • Asielzoeker die naar Afghanistan reist moet voorschotten toeslagen terugbetalen
 • Geen laag btw-tarief volgens A-G voor parkeren bij natuurpark
 • Voordeel in verband met garantstelling kan volgens A-G niet deels belast zijn
 • Duitse Zulage voor betaalde zorgpremies in Nederland belast
 • Beroep inzake afwijzing nieuwe sectorindeling heeft als bezwaar te gelden
 • Centrale Raad van Beroep miskent dat voor gezamenlijke huishouding gezamenlijk hoofdverblijf noodzakelijk is
 • Onderscheid tafelspelen en speelautomaten niet in strijd met neutraliteitsbeginsel
 • Vernietiging BPM-naheffingsaanslag door schending EU-verdedigingsbeginsel
 • Terecht lagere aftrek van dieetkosten
 • € 52 verzuimboete bij mrb-naheffing is passend en geboden
 • Te hoge facturen zijn geen reden voor extra loonheffing
 • Ook HIR-dotatie voor correctie van € 2 mln bij continu herinvesteringsvoornemen
 • Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen
 • Belastingrente terecht in rekening gebracht bij onvolledige invulling aangiftebiljet
 • Energiekosten overtreffen de inkomsten zodat bij voorheen cocaïne verslaafde niets valt te belasten
 • Nederland wil meer transparantie over zwarte lijst belastingparadijzen
 • Staatssecretaris Snel: ‘Nederland geen fiscaal zwart gat’
 • Lage mrb-boete voor bestuurder van auto met Bulgaars kenteken
 • Opbrengsten zelfstandig distributeur van parfums en cosmetica belast met IB
 • Krantenbezorger geniet resultaat uit overige werkzaamheden
 • Nakomeling KNIL-militair terecht betrokken in gemeente- en waterschapsbelastingen
 • Nadere uitleg over anti-hybridebepaling
 • Geen schadevergoeding voor bezwaarmaker die 1,5 jaar nodig heeft om bezwaar te motiveren
 • Hof hecht meer geloof aan WOZ-taxatie van belanghebbende dan die van de gemeente
 • Gemeente Amsterdam schendt met ‘buitenwettelijke vrijstelling’ reclamebelasting het gelijkheidsbeginsel
 • Hof volgt taxatierapporten belastingplichtige niet voor waardering box 3-woningen
 • Cumulatie legesheffing voor bedrijf dat driemaal aanvraag indient voor één bouwplan
 • Aard kantoorgebouw niet zodanig gewijzigd dat sprake is van woning
 • Schending verdedigingsbeginsel blijft zonder rechtsgevolgen
 • Geen verhuurderheffing voor woningen waarvoor alleen servicekosten worden betaald
 • In Duitsland gedetineerde Nederlander heeft woonplaats in Duitsland
 • Voor verplaatsen zetel Poolse vennootschap is doorlopen liquidatieprocedure niet vereist
 • Rechtbank handhaaft WOZ-waarde Nijmeegse winkelpanden
 • Rechtbank acht ontkenning ontvangst aanmaning niet aannemelijk
 • Beroepsprocedure niet bedoeld voor legesplichtige die alleen antwoord wil op zijn vragen
 • Mogelijkheden handhaving Wet DBA kwaadwillenden verruimd per 1 juli 2018
 • Volgens A-G is vaststellingsovereenkomst over zorgkosten rechtsgeldig opgezegd
 • Geen laag btw-tarief voor alcoholische dranken in restaurantdienst
 • Voor afdrachtvermindering onderwijs is volgen volledige initiële HBO-opleiding niet vereist
 • Tussenvonnis over Brexit en gevolgen voor EU-burgerschap
 • Stimuleringspremie belast als inkomen uit vroegere dienstbetrekking
 • Revisierente terecht in rekening gebracht bij afkoop lijfrenteverzekeringen
 • Snel streeft naar budgettair neutrale overstap naar WLTP-testmethode in BPM
 • Kosten tandartsbehandelingen in Rusland aftrekbaar
 • Inspecteur had bezwaar tegen vervolgingskosten gegrond moeten verklaren
 • Gelijkheidsbeginsel noopt tot lagere heffingsgrondslag kansspelbelasting
 • Actrice is geen IB-ondernemer
 • Wrakingskamer verklaart te laat wrakingsverzoek niet-ontvankelijk
 • Inspecteur past terecht verleggingsregeling toe op kosten in verband met verstrekken obligatieleningen
 • VS-looninkomsten wetenschapper terecht in NL belast
 • Antwoord op vragen over stijging lokale lasten en COELO-rapport
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0