VN Vandaag

 • Recht op kostenvergoeding ondanks benodigde zorgvuldigheid inspecteur
 • Geen IB-eigenwoning door duurzame verhuur
 • Vestigingsplaats organisator kansspel is bepalend voor heffing kansspelbelasting bij internetpoker
 • Inhouding kansspelbelasting is terecht ondanks in ongewis blijvende stukken
 • Omkering bewijslast geldt niet voor vraag of verlengde navorderingstermijn geldt
 • Uitleg Hoge Raad over verlengde navorderingstermijn
 • Stukken die vallen onder gegevensuitwisseling tussen staten zijn niet per definitie geheim in fiscale procedure
 • Rechtbank vernietigt vroegtijdig opgelegde aanslagen toeristenbelasting
 • Eigen aankoopcijfer appartement niet 1-op-1 bruikbaar bij WOZ-waardering
 • Wet terugvordering staatssteun in Staatsblad
 • Recidiverende dga krijgt forse gevangenisstraf voor btw-fraude
 • Geen fysieke goederenstroom bij EU-accijnsfraude
 • Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur door privéschuld aan bv
 • Geen beroep op overeenkomst EU - Zwitserland bij voortzetten activiteiten
 • Inspecteur beschikt over nieuw feit voor opleggen navorderingsaanslag
 • Staatssecretaris spreekt zich uit over concernfinanciering
 • Omkering bewijslast alleen voor periode waarin ondernemer is uitgenodigd tot doen van aangifte
 • Vermogensbeheerder geeft ten onrechte geen verlegde btw aan voor diensten buitenlandse leveranciers
 • Nadere onderbouwing vereist voordat studie-uren meetellen voor urencriterium
 • Goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malawi aangenomen door Tweede Kamer
 • Staatssecretaris geeft overzicht van ondersteunende maatregelen bij doen belastingaangifte
 • Taxatiewijzer agrarisch houdt onvoldoende rekening met verslechtering melkveehouderijbedrijven
 • Staatssecretaris honoreert deels Wob-verzoek inzake concernfinanciering
 • Verklaring van controleur niet voldoende bewijs in procedure over naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Gemeente gebruikt bij WOZ-waardering woning ten onrechte verkoopcijfers uit andere dorpen
 • Op rekening notaris gestorte koopsom pand behoort tot box 3-bezittingen
 • Legesverordening onverbindend omdat gemeente weigert nadere informatie te verstrekken
 • Staatssecretaris verstrekt cijfers over moeilijk inbare belastingvorderingen
 • Ontvangst van stuk door bestuursorgaan niet doorslaggevend voor proceskostenvergoeding
 • Geen recht op aftrek uitgaven levensonderhoud voor studentenzoon aan Luzac-college
 • Inspecteur verklaarde bezwaar tegen aanslag successierecht terecht niet-ontvankelijk
 • Vermindering aanslag ib/pvv omdat vermogen bij anderen in aanmerking is genomen
 • Doorzendplicht geldt niet voor ingebrekestellingen
 • Hof handhaaft WOZ-waarde vakantiewoning in gemeente Terschelling
 • Rechtbank kent ten onrechte vergoeding voor verletkosten toe
 • Geen vrijstelling overdrachtsbelasting als bij fusie alleen verhuurd pand overgaat
 • Omkering van bewijs voor handelaar in gebruikte goederen
 • Baggerkosten en btw terecht toegerekend aan rioolheffing
 • EU-verdedigingsbeginsel vereist geen voorafgaand hoorgesprek
 • Formeel gebrek bij uitnodiging voor zitting
 • Beroep op art. 53 Fw door curator terecht, ook als er geen opbrengst voor ontvanger is
 • Verzorgen van beroepsopleidingen belast naar algemeen btw-tarief
 • Navorderingsaanslagen ten name van zwartsparende erflater gehandhaafd
 • Aan erven afgegeven informatiebeschikking terecht
 • Ontdekking dat ondernemingsverlies betrekking heeft op beleggingen vormt nieuw feit
 • Geen fiscale eenheid btw voor onderwijsinstelling omdat niet sprake is van economische verwevenheid
 • Melding MIA/VAMIL te laat; geen milieu-investeringsaftrek
 • SOT-uitkering is terecht bij erfgenaam als negatieve persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen
 • Geen WOZ-vrijstelling voor onroerende zaken die in beschermingszone dijk zijn gelegen
 • Staatssecretaris vindt Nederland transparant genoeg over rulings
 • Ziektewet-uitkering Spanjeganger in Nederland belast
 • Ten onrechte toegekende inkomensafhankelijke combinatiekorting niet navorderbaar
 • Recreatiepark is voor WOZ/OZB een niet-woning. Woondelenvrijstelling van ruim 50%
 • Beroep tegen uitblijven uitspraak op bezwaar is onredelijk laat ingediend
 • Voor belastingplicht watersysteemheffing is geen rechtstreeks belang bij taakvervulling waterschap vereist
 • Brief erfgenamen met verzoek om terugstorting loonheffing is bezwaarschrift
 • Drie minuten geen redelijke termijn voor voldoen parkeerbelasting
 • Partnerbegrip wordt niet herzien
 • Hof wijst zaak met toepassing judiciële lus terug wegens schending hoorplicht
 • Paardenaccommodatie vormt geen aanhorigheid bij de eigen woning
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0