VN Vandaag

 • Bezwaar tegen aanslag is tevens bezwaar tegen informatiebeschikking
 • Uitlatingen rechter in Financieel Dagblad geen reden voor wraking
 • Wet toegang Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen in Staatsblad
 • Beneficiary moet stukken over oprichting Antilliaanse stichting overleggen
 • Gebruik van tarieven uit voorgaand jaar leidt niet tot te hoge naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • Koopoptie zittende huurder heeft geen invloed op waarde pand voor erfbelasting
 • Legesaanslag voor ligboxenstal gehandhaafd
 • Grieven woonbooteigenaar tegen precariobelasting verworpen
 • Plaatsing zonnepanelen wijzigt zakelijk gebruik woning
 • Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen loon
 • Navorderingsaanslag voor tegoeden bij Van Lanschot Luxemburg gehandhaafd
 • Antwoord op vragen over bericht betreffende kleiner wordende belastingaanslag Unilever
 • Reactie staatssecretaris op bericht dat Nederland zou dwarsliggen bij EU-aanpak belastingontwijking
 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel terugvordering staatssteun naar Tweede Kamer
 • Verhoging griffierechten
 • Inspecteur neemt terecht inkomsten uit mensenhandel en hennepteelt in aanmerking bij crimineel
 • Door inspecteur geschatte inkomsten zijn redelijk: verliezen uit verleden terecht verrekend
 • Uit IB-aangifte verdwenen lening aan dga vormt geen uitdeling
 • Wob-verzoek inzake tipgevers
 • Strafbaar feit door in VPB-aangiften verrekenbare verliezen te claimen
 • Ruime toepassing van historisch BPM-tarief
 • Parkeerterrein van flat is openbare weg
 • Hoger beroep louter ter verbetering van rechtsgronden is niet-ontvankelijk
 • LB-naheffingsaanslag terecht bij euro-bv-constructie
 • Korting algemene heffingskorting bij eenverdienergezinnen is volgens A-G geoorloofd (1)
 • Korting algemene heffingskorting bij eenverdienergezinnen is volgens A-G geoorloofd (2)
 • WOZ-waarde maisonnette niet te laag vastgesteld
 • Woonbedrijfspand is voor Wet WOZ één onroerende zaak
 • Gemeente kan bij stichtingskosten woning in aanbouw niet blind varen op taxatieboekjes
 • Alternatieven voor spoedmaatregelen fiscale eenheid geen reële mogelijkheid
 • Geen matiging kostenvergoeding hoorzitting
 • Hof ziet geen bijzondere omstandigheden die integrale proceskostenvergoeding rechtvaardigen
 • Lening aan meerderjarige tennissende zoon kwalificeert niet als tbs-lening
 • Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 naar de Tweede Kamer
 • Constructie met huurtoeslag in familierelaties wordt niet bestreden
 • Besluit over pensioenen geactualiseerd na verhoging pensioenrichtleeftijd
 • Rapport ‘Beleidsdoorlichting toezicht en massale processen Belastingdienst’ naar Tweede Kamer
 • Actualisering besluit over pensioenen naar aanleiding van Wet uitfasering PEB
 • Belgische vennootschap is inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffingen
 • Terechte BPM-naheffing kampeerauto op basis van forfaitaire tabel
 • Ondanks verboden discriminatie geen bijstand voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
 • Terechte BPM-naheffing wegens ombouw bestelauto tot personenauto
 • Geen partnervrijstelling in erfbelasting voor gehuwden die mantelzorg verlenen aan ouders
 • Bestemmingswijzigingswinst bij verkoop cultuurgrond aan natuurstichting
 • Brief ontvanger over verwerking betalingen is voor bezwaar vatbare beschikking
 • Oordeel hof over onzakelijkheid lening onvoldoende gemotiveerd
 • Rechtbank vernietigt aanslagen rioolheffing wegens bevoegdheidsgebrek
 • Rechtbank vernietigt aanslagen rioolheffing wegens bevoegdheidsgebrek
 • Goedkeuringswet belastingverdrag met Zambia in Staatsblad
 • Hoge huur van sekspand bevat belaste goodwillcomponent
 • Rechtbank vernietigt aanslagen rioolheffing wegens bevoegdheidsgebrek
 • Geen voorkoming dubbele belasting voor binnenvaartschipper die via Liechtensteinse onderneming werkt
 • Hoge Raad corrigeert proceskostenvergoeding voor schriftelijke zienswijze na incidenteel hoger beroep
 • ‘Buurtscan’ niet geschikt om WOZ-waarde woningen te bepalen
 • Hof handhaaft navorderingsaanslagen IB/PVV en vermogensbelasting voor verzwegen Zwitserse tegoeden
 • Voortijdige beëindiging 30%-regeling vanwege nieuwe 150 km-eis toegestaan
 • Hoge Raad keurt zaagtandtarief leges Rotterdam opnieuw goed. Wel verwijzing voor nog niet behandeld geschilpunt
 • Rioolheffing van eigenaren strijdt niet met Kaderrichtlijn water
 • EHRM verklaart zaak over crisisheffing hoge lonen niet-ontvankelijk
 • Nadere uitleg door HvJ EU over verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0
Meneer Hoogstraten, De ontwikkelingen van de richlijnen die u beschrijft zijn helaas een uiting de EU geschiedenis. De... 2017-12-03 15:49:40.0
Is de gehanteerde bewijslastverdeling (ook) juist voor zover het de boete betreft? 2017-11-27 13:35:40.0
Dat wordt dan een enkeltje bedriegelijke bankbreuk voor de dames en heren van Loyens & Loeff. 2017-11-24 09:44:33.0